Zorgzoeker

Aanbieders filteren
Registratie
Expertises
Locatie

Barrie Blok

Het bieden van ondersteuning aan mensen die vanwege psychische problemen het thuis niet redden. En begeleiding nodig hebben om hun leven weer op de rails te krijgen.

Robbert Noordhoek

Mensen met een uitdaging als gevolg van autisme of ADHD zijn succesvol in studie en werk, door ze met mijn betrokken en unieke ervaringsgerichte aanpak te helpen hun gebruiksaanwijzing en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Remko Schreurs

Ik wil graag door vertrouwen jou weer het gevoel en de vaardigheden geven zodat je zelf weer verder kan, dit kan zijn door over te nemen door samen te doen of door het je te laten doen. Na elke down is er een up.

Martine Eppink

Samen op zoek gaan naar jouw mogelijkheden. Door bewust maken van het zelf en eigen handelen, bijvoorbeeld met de inzet van de hond of andere coachtools gaan we samen op zoek naar jouw mogelijkheden, tenslotte kunnen we geen gedrag afleren, maar kunnen we wel nieuw gedrag aanleren. 
Bij Elvi bieden we maatwerk, zowel ambulant als in 24/7 begeleiding.

Christel Visser

Door steun, sturing en inspiratie kunnen kinderen zich bewuster worden van wie ze zijn, en van hun eigen talenten en mogelijkheden. Ze spiegelen hierbij hun ouders / opvoeders, en binnen het systeem kijken we telkens samen wat er past en op welke manier. Ik heb diverse tools en methodieken die ik op een flexibele manier inzet en op diverse plekken; thuis, op school, in het bos en in een huiskamerzetting bij mij op locatie. We hebben hierbij elkaars kennis, ervaring en expertise nodig.

Lydia Van Haren

Ik ondersteun ouders in de opvoeding wanneer deze niet vanzelfsprekend verloopt b.v. wanneer er sprake is van autisme, ADHD, beelddenken of anderszins.

Nesrin Sakarya

Ik ben als zelfstandige werkzaam op het gebied van zorg/begeleiding en (job) coaching, zowel op psychosociaal als maatschappelijk vlak. Voor je in beweging kunt komen, is het belangrijk om jezelf te leren kennen, wat zijn jouw behoeften? Wat laat je zien wanneer je je goed voelt? Hoe ziet dat eruit op mindere dagen? Kortom, hoe laad jij je batterij op? Ik help je op weg naar inzicht en zelfmanagement. Vanuit daar kun jij vrijer bewegen, gaat het weer stromen en word je nieuwsgierig naar elke volgende stap. Dit allemaal in je eigen tempo, in kleine stappen. 


Wouter van Zon

Ik biedt hulp aan zorgmijdende cliënten en/of cliënten die een drempel over moeten om hulp te willen ontvangen in hun huis.

Alice Dunsbergen

In Beeldende Therapie wordt methodisch gewerkt met beeldende materialen, gereedschappen en technieken. Nier het praten maar het ‘doen en ervaren’ staat centraal en daarvoor worden verschillende materialen gebruikt zoals verf, klei, steen en krijt. Het levert een concreet werkstuk op waar je iets mee kunt doen: loslaten, wegleggen of ernaar terug kijken en bespreken. In een relatief veilige omgeving wordt duidelijk wat de deelnemer voelt, denkt en doet.

Sofie Huuskes

Het vinden van antwoorden op vragen en maken van keuzes, doelen formuleren en acties uitzetten. Het benutten en ontwikkelen van kennis en vaardigheden, stimuleren door te doen. Het benutten en onderzoeken van ongebruikte mogelijkheden, “wat kan wel”. Het bevorderen en stimuleren van zelfredzaamheid in het dagelijks leven, door oefenen en te doen in de praktijk.

Sandra de Jong

Ik ben breed opgeleid en heb veel kennis en ervaring met kinderen, jongeren en gezinnen. Ouderbegeleiding, gezinsbehandeling, conflictbemiddeling en bemiddeling, ambulante begeleiding. Kortom een integrale aanpak van problematiek op individueel en gezinsniveau op diverse leefgebieden. Recent ben ik ook gediplomeerd jeugd brein coach, tevens kan coaching, met de inzet van paarden, worden ingezet.

Antoon Alberts

Door middel van oplossingsgerichte communicatie help ik de jongvolwassene zich te richten op zijn wens. We laten het probleem los en richten onze aandacht op het gewenste resultaat. Mijn boerderij 'Erve Amtal' is volledig ingericht voor het bieden van één-op-één maatwerk. Zo kunnen we bijvoorbeeld genieten van de rust in het bos, meer actie zoeken door het verzorgen van het terrein of de dieren of intensief sporten in de gym, alles is mogelijk.

1 2 3