Zorgzoeker

Aanbieders filteren
Expertises
Registratie
Locatie

Beppie van den Hout

Ondersteunende en activerende begeleiding waar individuele aandacht en meedenken in oplossingen voorop staan. De cliënt in zijn waarde laten en naast de client staan vind ik belangrijk in mijn hulpverlening. Goed luisteren naar wat men nodig heeft en samen aan de doelen werken en de cliënt in zijn eigen kracht zetten.

Lydia Van Haren

Ik ondersteun ouders in de opvoeding wanneer deze niet vanzelfsprekend verloopt b.v. wanneer er sprake is van autisme, ADHD, beelddenken of anderszins.

Robbert Noordhoek

Mensen met een uitdaging als gevolg van autisme of ADHD zijn succesvol in studie en werk, door ze met mijn betrokken en unieke ervaringsgerichte aanpak te helpen hun gebruiksaanwijzing en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Andy Janssen

Ik werk op basis van gelijkwaardigheid, eerlijkheid, respect en wederzijds vertrouwen. Ik werk resultaat en doelgericht aan zaken. Niet pappen en nathouden maar ook echt samen aan de slag. Waarbij eigen regie en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. Ook heb ik ook voor de (sociale)context waarin men zich bevindt.

Manon Preuter

Een ruime werkervaring binnen de begeleiding coaching, psychosociale therapie en re-integratie bij zeer diverse hulpvragen. Een vrijblijvende kennismaking, wederzijds vertrouwen en respect, doortastend en confronterend, indien nodig. PSW Twente staat naast en kijkt met je mee. Cliënten van PSW Twente behouden ten alle tijden zelf de regie.

Daphne Voorhuis

Voorhuis sociaal maatschappelijke dienstverlening, Voorhuis SMD, is erop gericht u zo goed mogelijk te begeleiden bij psychiatrische, psychische of sociale problemen. Onze begeleiding is praktisch, deskundig en op uw behoeften en hulpvraag afgestemd.

Antoon Alberts

Door middel van oplossingsgerichte communicatie help ik de jongvolwassene zich te richten op zijn wens. We laten het probleem los en richten onze aandacht op het gewenste resultaat. Mijn boerderij 'Erve Amtal' is volledig ingericht voor het bieden van één-op-één maatwerk. Zo kunnen we bijvoorbeeld genieten van de rust in het bos, meer actie zoeken door het verzorgen van het terrein of de dieren of intensief sporten in de gym, alles is mogelijk.

Lizet Kool

Mijn werkzaamheden kunnen allemaal worden toegespitst op jouw doelen. Ik ben goed in ‘Out of the box” denken. Loop je vast in je dagelijkse leven of ervaar je problemen op andere leefgebieden dan denk ik graag met je mee. Weer regie op je leven terug krijgen, waar mogelijk is ,werken we veelal vanuit een omgeving die voor jou vertrouwd is.

Sandra de Jong

Ik ben breed opgeleid en heb veel kennis en ervaring met kinderen, jongeren en gezinnen. Ouderbegeleiding, gezinsbehandeling, conflictbemiddeling en bemiddeling, ambulante begeleiding. Kortom een integrale aanpak van problematiek op individueel en gezinsniveau op diverse leefgebieden. Recent ben ik ook gediplomeerd jeugd brein coach, tevens kan coaching, met de inzet van paarden, worden ingezet.

Monique Wienk

Ik begeleid kinderen, pubers, jongvolwassenen en volwassenen om tot een oplossing te komen bij ongewenst gedrag of als hij of zij niet lekker in zijn/haar vel zit. Samen stellen we doelen en zetten we de talenten in om vooruit te gaan. We kijken niet teveel terug naar het verleden, maar bouwen aan een toekomst vol zelfvertrouwen en weerbaarheid. Daarbij aansluitend aan de behoefte van de client.

Alice Dunsbergen

In Beeldende Therapie wordt methodisch gewerkt met beeldende materialen, gereedschappen en technieken. Nier het praten maar het ‘doen en ervaren’ staat centraal en daarvoor worden verschillende materialen gebruikt zoals verf, klei, steen en krijt. Het levert een concreet werkstuk op waar je iets mee kunt doen: loslaten, wegleggen of ernaar terug kijken en bespreken. In een relatief veilige omgeving wordt duidelijk wat de deelnemer voelt, denkt en doet.

Prashanti Janssens

Accepteren van hoe het nu is, is een belangrijk uitgangspunt. Kijken naar wat wel goed gaat en van daaruit zien welke mogelijkheden er zijn. Relativeren, waarderen, verhelderen en oprechte betrokkenheid zijn hierbij belangrijke bouwstenen.

1 2 3