Zorgzoeker

Aanbieders filteren
Registratie
Expertises
Locatie

Barrie Blok

Het bieden van ondersteuning aan mensen die vanwege psychische problemen het thuis niet redden. En begeleiding nodig hebben om hun leven weer op de rails te krijgen.

Monique Wienk

Ik begeleid kinderen, pubers, jongvolwassenen en volwassenen om tot een oplossing te komen bij ongewenst gedrag of als hij of zij niet lekker in zijn/haar vel zit. Samen stellen we doelen en zetten we de talenten in om vooruit te gaan. We kijken niet teveel terug naar het verleden, maar bouwen aan een toekomst vol zelfvertrouwen en weerbaarheid. Daarbij aansluitend aan de behoefte van de client.

Jeroen Eppink

Wij bieden maatwerk voor mensen die hun weg niet weten te vinden in de reguliere zorg, zowel ambulant als in 24/7 begeleiding. De mens en haar behoefte is leidend, niet slechts de diagnose/problematiek. Het probleem is het probleem, jij bent niet jouw probleem!

Jessica Sadat – Riekhoff

In ons leven komen we soms voor moeilijke vraagstukken te staan. Het kan zijn dat je net uit een relatie bent gestapt waar huiselijk geweld heeft afgespeeld. En het huiselijk geweld is wel gestopt, maar je bent jezelf helemaal kwijt. Hoe nu verder? Of je ouders zitten midden in een complexe scheiding en jij staat er midden in. Is er dan ook iemand voor jou waar je op kunt leunen? Ook gaat de maatschappij voor sommigen van ons veel te snel en is de vraag hoe daar mee om te gaan. Bij al die vraagstukken kan ik ondersteunen en samen met jou kijken wat nodig is om weer grip te krijgen op je eigen leven.

Peter Norder

Ik help de client met het weer krijgen van overzicht en daarmee duidelijkheid. Voor hem/haar, zijn/haar school, zijn/haar werk of als lid binnen het gezin.

Beppie van den Hout

Ondersteunende en activerende begeleiding waar individuele aandacht en meedenken in oplossingen voorop staan. De cliënt in zijn waarde laten en naast de client staan vind ik belangrijk in mijn hulpverlening. Goed luisteren naar wat men nodig heeft en samen aan de doelen werken en de cliënt in zijn eigen kracht zetten.

Claire Klomp

Wat ik belangrijk vind is dat de regie in handen blijft van de client. Door te ondersteunen waar nodig bied ik zorg op maat en werken we toe naar een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid. Daarnaast luister ik zonder te oordelen en ga ik uit van de krachten van de client en denk ik graag in mogelijkheden.

Andy Janssen

Ik werk op basis van gelijkwaardigheid, eerlijkheid, respect en wederzijds vertrouwen. Ik werk resultaat en doelgericht aan zaken. Niet pappen en nathouden maar ook echt samen aan de slag. Waarbij eigen regie en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. Ook heb ik ook voor de (sociale)context waarin men zich bevindt.

Daphne Voorhuis

Voorhuis sociaal maatschappelijke dienstverlening, Voorhuis SMD, is erop gericht u zo goed mogelijk te begeleiden bij psychiatrische, psychische of sociale problemen. Onze begeleiding is praktisch, deskundig en op uw behoeften en hulpvraag afgestemd.

Alice Dunsbergen

In Beeldende Therapie wordt methodisch gewerkt met beeldende materialen, gereedschappen en technieken. Nier het praten maar het ‘doen en ervaren’ staat centraal en daarvoor worden verschillende materialen gebruikt zoals verf, klei, steen en krijt. Het levert een concreet werkstuk op waar je iets mee kunt doen: loslaten, wegleggen of ernaar terug kijken en bespreken. In een relatief veilige omgeving wordt duidelijk wat de deelnemer voelt, denkt en doet.

Ronald Heukels

Ik verleen maatwerk door allereerst contact te maken met de situatie en echte behoefte van cliënt. Luisteren en onderzoeken. Vervolgens samen een plan maken.

Prashanti Janssens

Accepteren van hoe het nu is, is een belangrijk uitgangspunt. Kijken naar wat wel goed gaat en van daaruit zien welke mogelijkheden er zijn. Relativeren, waarderen, verhelderen en oprechte betrokkenheid zijn hierbij belangrijke bouwstenen.

1 2 3