Zorgzoeker

Aanbieders filteren
Expertises
Registratie
Locatie

Erik Leuning

Maatwerk betekent voor mij goed luisteren in de gesprekken en vervolgens filteren. Daarna samen met de cliënt bepalen wat prioriteit heeft, hoe gaan we het aanpakken en in welk tempo gaan we aan het werk; cliënt heeft dus grote zeggenschap in zijn/haar eigen begeleidingsplan. Doen wat gedaan moet worden, in de tijd die daarvoor nodig is.

Manuela Allart

ManuZorg biedt begeleiding aan een grote doelgroep in de thuissituatie. Tijdens de afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Ik begeleid je door te luisteren en samen te bespreken wat je nodig hebt om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

Robert Pieters

Ik heb mijn bedrijf destijds ‘Begeleider op maat’ genoemd, omdat ik na 10 jaar werkervaring vond dat er meer maatwerk geleverd moet worden en dat dit altijd het uitgangspunt moet zijn van de start van een begeleidingstraject. Ik heb veel kennis en ervaring met diverse methodieken en samen wordt er onderzocht wat het meest passend is voor cliënt / hulpvraag, zodat er altijd sprake is van een uniek begeleidingstraject. De combinatie sport/spel/beweging en coachingsgesprekken en met name de vele mogelijkheden hierbij, beschouw ik als mijn grootste kwaliteit om maatwerk te kunnen bieden.

Andy Bos

Voor mij is het belangrijk om de persoon achter de problemen te blijven zien. Samen kijken naar mogelijkheden en waar nodig grijp ik in wanneer dit nodig is en altijd in samenspraak met de ander. Ik heb geen agenda behalve er te zijn als hulpverlener en daarbij open en direct te zijn in wat ik zie, denk en voel.

Beppie van den Hout

Ondersteunende en activerende begeleiding waar individuele aandacht en meedenken in oplossingen voorop staan. De cliënt in zijn waarde laten en naast de client staan vind ik belangrijk in mijn hulpverlening. Goed luisteren naar wat men nodig heeft en samen aan de doelen werken en de cliënt in zijn eigen kracht zetten.

Daphne Voorhuis

Voorhuis sociaal maatschappelijke dienstverlening, Voorhuis SMD, is erop gericht u zo goed mogelijk te begeleiden bij psychiatrische, psychische of sociale problemen. Onze begeleiding is praktisch, deskundig en op uw behoeften en hulpvraag afgestemd.

Lydia Van Haren

Ik ondersteun ouders in de opvoeding wanneer deze niet vanzelfsprekend verloopt b.v. wanneer er sprake is van autisme, ADHD, beelddenken of anderszins.

Martine Eppink

Samen op zoek gaan naar jouw mogelijkheden. Door bewust maken van het zelf en eigen handelen, bijvoorbeeld met de inzet van de hond of andere coachtools gaan we samen op zoek naar jouw mogelijkheden, tenslotte kunnen we geen gedrag afleren, maar kunnen we wel nieuw gedrag aanleren. 
Bij Elvi bieden we maatwerk, zowel ambulant als in 24/7 begeleiding.

Jeroen Eppink

Wij bieden maatwerk voor mensen die hun weg niet weten te vinden in de reguliere zorg, zowel ambulant als in 24/7 begeleiding. De mens en haar behoefte is leidend, niet slechts de diagnose/problematiek. Het probleem is het probleem, jij bent niet jouw probleem!

Nesrin Sakarya

Ik ben als zelfstandige werkzaam op het gebied van zorg/begeleiding en (job) coaching, zowel op psychosociaal als maatschappelijk vlak. Voor je in beweging kunt komen, is het belangrijk om jezelf te leren kennen, wat zijn jouw behoeften? Wat laat je zien wanneer je je goed voelt? Hoe ziet dat eruit op mindere dagen? Kortom, hoe laad jij je batterij op? Ik help je op weg naar inzicht en zelfmanagement. Vanuit daar kun jij vrijer bewegen, gaat het weer stromen en word je nieuwsgierig naar elke volgende stap. Dit allemaal in je eigen tempo, in kleine stappen. 


Alice Dunsbergen

In Beeldende Therapie wordt methodisch gewerkt met beeldende materialen, gereedschappen en technieken. Nier het praten maar het ‘doen en ervaren’ staat centraal en daarvoor worden verschillende materialen gebruikt zoals verf, klei, steen en krijt. Het levert een concreet werkstuk op waar je iets mee kunt doen: loslaten, wegleggen of ernaar terug kijken en bespreken. In een relatief veilige omgeving wordt duidelijk wat de deelnemer voelt, denkt en doet.

Sandra de Jong

Ik ben breed opgeleid en heb veel kennis en ervaring met kinderen, jongeren en gezinnen. Ouderbegeleiding, gezinsbehandeling, conflictbemiddeling en bemiddeling, ambulante begeleiding. Kortom een integrale aanpak van problematiek op individueel en gezinsniveau op diverse leefgebieden. Recent ben ik ook gediplomeerd jeugd brein coach, tevens kan coaching, met de inzet van paarden, worden ingezet.

1 2 3