Voor verwijzers

Onze Coöperatie is een samenwerkingsverband, waaraan diverse zelfstandige zorgverleners verbonden zijn als lid. 

Coöperatie Zorgondernemers Twente heeft namens de leden raamovereenkomsten voor individuele begeleiding en ondersteuning vanuit de Jeugdwet (onze leden met SKJ-registratie) en WMO. Er zijn raamovereenkomsten voor alle Twentse gemeenten (Samen14) en voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De aangesloten zorgverleners bij Coöperatie Zorgondernemers Twente kunnen op deze manier ingezet worden voor maatwerkvoorzieningen vanuit Zorg In Natura. Vanwege het uitgebreide aantal zorgverleners is Coöperatie Zorgondernemers Twente in staat om aan te sluiten bij alle doelgroepen en op alle leefgebieden. Coöperatie Zorgondernemers Twente kan ondersteunen bij het vinden van een professionele, zelfstandige zorgverlener. Door middel van een vrije keuze uit ons gespecialiseerde ledenbestand kunt u met nagenoeg al uw zorgvragen bij één (of meer) van onze leden terecht. Omdat onze leden verder kijken dan de diagnose of indicatie van de cliënt en investeren in échte emotionele (cliënt)betrokkenheid halen onze leden meer rendement uit de begeleiding, hetgeen u tijd, geld en wachtlijsten bespaart.

U kunt uw vraag/casus geanonimiseerd (beveiligd) mailen naar: aanvraag@zorgondernemers-twente.nl. U krijgt dan binnen afzienbare tijd een overzicht van de zorgverleners die vanuit hun specifieke kennis en ervaring kunnen aansluiten bij de hulpvraag. Vervolgens kunt u hieruit een keuze maken en in gesprek gaan. Coöperatie Zorgondernemers Twente heeft een werkwijze ontwikkeld om de kans op een goede match tussen cliënt en zorgverlener zo groot mogelijk te maken.

NB: Of u zoekt zelf (eventueel samen met de cliënt) een zorgverlener passend bij de casus via onze zorgzoeker en neemt rechtstreeks contact op.

Vanuit ieders individuele, specialistische expertise wordt er vanuit diverse hulpverleners ook in samenwerking ondersteund waarmee voor een compleet aanbod op maat kan worden gezorgd en bovendien ‘versnippering van zorg’  wordt voorkomen. Door de samenwerking kan bijvoorbeeld ook een “groepsaanbod” ontstaan of aangevraagd worden. Dat kunnen bijvoorbeeld vakantieaanbiedingen, groepsactiviteiten (bijvoorbeeld kinderen met autisme), inspiratiesessies voor moeders, echtscheidingsgroepen enzovoort zijn. Vanzelfsprekend informeren we consulenten, wijkcoaches , voogden en ouders wat we inhoudelijk precies doen.