Voor cliënten

Zorgondernemers Twente verbindt zorgzoekers, zorgverwijzers & zorgaanbieders

Wanneer je op zoek bent naar een professionele hulpverlener voor individuele begeleiding en ondersteuning kunnen wij ons voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Je hebt genoeg van elke paar maanden een andere zorgverlener. Je wilt ook graag dat na 17.00 of vrijdagmiddag de telefoon opgepakt wordt en er zijn zoveel hulpverleningsinstanties dat je wellicht niet meer weet waar je moet beginnen met zoeken. Sinds 2015 wordt de zorg geregeld vanuit de gemeente. Wanneer je contact opneemt met de consulent, regisseur of wijkcoach van jouw gemeente, word je uitgenodigd voor een gesprek. Hierin kun je aangeven dat je begeleiding wenst door een zorgverlener van Coöperatie Zorgondernemers Twente.

Coöperatie Zorgondernemers Twente heeft een grote diversiteit aan zorgverleners, waardoor er praktisch altijd wel een zorgverlener is die aan jouw vraag kan voldoen (zie zorgzoeker). Ons uitgangspunt is dat je zelf (mede) bepaalt wat je nodig hebt en van wie je de zorg wilt ontvangen. Zorg is maatwerk en dat is ook ons uitgangspunt. Bij ons begint dat met het zien van de mens achter de cliënt en verder kijken dan zijn of haar diagnose of indicatie. Onze leden investeren in échte emotionele cliëntbetrokkenheid: samen beslissen, samen zelfredzaam en samendoen!

Wij werken met zelfstandig ondernemers, waardoor je van een vaste zorgverlener begeleiding ontvangt. Het grote voordeel hiervan is dat je niet met veel verschillende zorgverleners samen hoeft te werken en de zorg sneller en effectiever verloopt.

Via onze zorgzoeker klik je de problematiek aan waarvoor je begeleiding en ondersteuning nodig denkt te hebben. Eén of meer bij de Coöperatie aangesloten zorgverleners komen dan in beeld zodat je eenvoudig een inschatting kunt maken van wie goed bij jou zou passen.

Onze zorgverleners bieden indien nodig ook ondersteuning bij het aanvragen van zorg bij de gemeente of het wijkteam.