Zorgzoeker

Aanbieders filteren
Registratie
Expertises
Locatie

Saskia Pietersen

Gespecialiseerd gezinshulpverlener in ouderschap na scheiding en het stiefouderschap voor ouder en kind. Mijn insteek is luisteren naar de vraag en samen met de hulpvrager kijken naar mogelijkheden, passend bij de individu, het gezin, systeem of relatie. De samenwerking aangaan met betrokkenen met een helder doel voor ogen.

Prashanti Janssens

Accepteren van hoe het nu is, is een belangrijk uitgangspunt. Kijken naar wat wel goed gaat en van daaruit zien welke mogelijkheden er zijn. Relativeren, waarderen, verhelderen en oprechte betrokkenheid zijn hierbij belangrijke bouwstenen.

Beppie van den Hout

Ondersteunende en activerende begeleiding waar individuele aandacht en meedenken in oplossingen voorop staan. De cliënt in zijn waarde laten en naast de client staan vind ik belangrijk in mijn hulpverlening. Goed luisteren naar wat men nodig heeft en samen aan de doelen werken en de cliënt in zijn eigen kracht zetten.

Martine Eppink

Samen op zoek gaan naar jouw mogelijkheden. Door bewust maken van het zelf en eigen handelen, bijvoorbeeld met de inzet van de hond of andere coachtools gaan we samen op zoek naar jouw mogelijkheden, tenslotte kunnen we geen gedrag afleren, maar kunnen we wel nieuw gedrag aanleren. 
Bij Elvi bieden we maatwerk, zowel ambulant als in 24/7 begeleiding.

Charon Boomkamp – Kuipers

Opgroeien, het gezin draaiende houden; voor veel gezinnen best lastig. Heb jij als jongere of ouder(s), meer ondersteuning nodig? Dan help ik je graag op weg. De ondersteuning die ik bied is persoonlijk, gericht op wat er kan, afgestemd op de woon/ werk en leefsituatie. Passend bij wat de jongere of ouder(s) en het gezin nodig hebben. Maatwerk bieden op basis van doordachte methodes, ervaring en de behoeften en mogelijkheden van de jongere of ouder(s) en het gezin; dat is waar ik sterk in ben. Voor wie Voor jongeren en ouder(s) met o.a. psychische problemen/ stoornissen, hoogsensitief, faalangst en ouder(s) met hulpvragen rondom de opvoeding van hun kinderen. Indicatie Om ambulante hulpverlening (WMO) te ontvangen, is een zorgindicatie van de gemeente nodig. Het persoonsgebonden budget (PGB) mag ook ingezet worden.

Sofie Huuskes

Het vinden van antwoorden op vragen en maken van keuzes, doelen formuleren en acties uitzetten. Het benutten en ontwikkelen van kennis en vaardigheden, stimuleren door te doen. Het benutten en onderzoeken van ongebruikte mogelijkheden, “wat kan wel”. Het bevorderen en stimuleren van zelfredzaamheid in het dagelijks leven, door oefenen en te doen in de praktijk.

Peter Norder

Ik help de client met het weer krijgen van overzicht en daarmee duidelijkheid. Voor hem/haar, zijn/haar school, zijn/haar werk of als lid binnen het gezin.

Anita Poth

Als jij je verdrietig, angstig, boos of onzeker voelt kan ik je helpen om je breintaal én lichaamstaal beter te begrijpen zodat jij je emoties kunt verwerken en oplossen en je onbewuste patronen leert herkennen en veranderen zodat jij weer krachtig kunt voelen en nieuwe keuzes maakt die je blijvend helpen. Als jij vastloopt in relaties en opvoeding kan ik je/jullie helpen bij het begrijpen en verbeteren van communicatie waardoor je conflicten kunt voorkomen en oplossen en relaties met mensen om je heen zullen verbeteren. Als jij vastloopt in piekergedachten en angsten kan ik je helpen om dit patroon te doorbreken en te werken aan een mindset die je niet langer beperkt maar juist bij je past, ondersteunt en laat groeien. Ik luister en vraag door zodat ik goed aansluit bij jouw belevingswereld en we daardoor snel tot de kern van je probleem komen.

Daphne Voorhuis

Voorhuis sociaal maatschappelijke dienstverlening, Voorhuis SMD, is erop gericht u zo goed mogelijk te begeleiden bij psychiatrische, psychische of sociale problemen. Onze begeleiding is praktisch, deskundig en op uw behoeften en hulpvraag afgestemd.

Andy Bos

Voor mij is het belangrijk om de persoon achter de problemen te blijven zien. Samen kijken naar mogelijkheden en waar nodig grijp ik in wanneer dit nodig is en altijd in samenspraak met de ander. Ik heb geen agenda behalve er te zijn als hulpverlener en daarbij open en direct te zijn in wat ik zie, denk en voel.

Nienke Nijhuis

Kinder- en jeugdpraktijk Nienke biedt hulp en begeleiding aan kinderen, jeugdigen en hun ouder(s)/verzorger(s). Voor jullie kind/jeugdige die ergens in vast loopt en niet lekker in zijn/haar vel zit. Denk hierbij aan: onzekerheid, angst en het nog niet goed beheersen van de emoties wat zich uit in het gedrag. Voor jullie als ouders/verzorgers, die graag ondersteuning krijgen bij dat waar jullie tegenaan lopen in de opvoeding van jullie kind. Ik maak o.a. gebruik van Cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapie (ACT) en Poptalk.

Nesrin Sakarya

Ik ben als zelfstandige werkzaam op het gebied van zorg/begeleiding en (job) coaching, zowel op psychosociaal als maatschappelijk vlak. Voor je in beweging kunt komen, is het belangrijk om jezelf te leren kennen, wat zijn jouw behoeften? Wat laat je zien wanneer je je goed voelt? Hoe ziet dat eruit op mindere dagen? Kortom, hoe laad jij je batterij op? Ik help je op weg naar inzicht en zelfmanagement. Vanuit daar kun jij vrijer bewegen, gaat het weer stromen en word je nieuwsgierig naar elke volgende stap. Dit allemaal in je eigen tempo, in kleine stappen. 


1 2 3