Zorgzoeker

Aanbieders filteren
Expertises
Registratie
Locatie

Christel Visser

Door steun, sturing en inspiratie kunnen kinderen zich bewuster worden van wie ze zijn, en van hun eigen talenten en mogelijkheden. Ze spiegelen hierbij hun ouders / opvoeders, en binnen het systeem kijken we telkens samen wat er past en op welke manier. Ik heb diverse tools en methodieken die ik op een flexibele manier inzet en op diverse plekken; thuis, op school, in het bos en in een huiskamerzetting bij mij op locatie. We hebben hierbij elkaars kennis, ervaring en expertise nodig.

Saskia Pietersen

Gespecialiseerd gezinshulpverlener in ouderschap na scheiding en het stiefouderschap voor ouder en kind. Mijn insteek is luisteren naar de vraag en samen met de hulpvrager kijken naar mogelijkheden, passend bij de individu, het gezin, systeem of relatie. De samenwerking aangaan met betrokkenen met een helder doel voor ogen.

Jessica Sadat – Riekhoff

In ons leven komen we soms voor moeilijke vraagstukken te staan. Het kan zijn dat je net uit een relatie bent gestapt waar huiselijk geweld heeft afgespeeld. En het huiselijk geweld is wel gestopt, maar je bent jezelf helemaal kwijt. Hoe nu verder? Of je ouders zitten midden in een complexe scheiding en jij staat er midden in. Is er dan ook iemand voor jou waar je op kunt leunen? Ook gaat de maatschappij voor sommigen van ons veel te snel en is de vraag hoe daar mee om te gaan. Bij al die vraagstukken kan ik ondersteunen en samen met jou kijken wat nodig is om weer grip te krijgen op je eigen leven.

Daphne Voorhuis

Voorhuis sociaal maatschappelijke dienstverlening, Voorhuis SMD, is erop gericht u zo goed mogelijk te begeleiden bij psychiatrische, psychische of sociale problemen. Onze begeleiding is praktisch, deskundig en op uw behoeften en hulpvraag afgestemd.

Erik Leuning

Maatwerk betekent voor mij goed luisteren in de gesprekken en vervolgens filteren. Daarna samen met de cliënt bepalen wat prioriteit heeft, hoe gaan we het aanpakken en in welk tempo gaan we aan het werk; cliënt heeft dus grote zeggenschap in zijn/haar eigen begeleidingsplan. Doen wat gedaan moet worden, in de tijd die daarvoor nodig is.

Wouter van Zon

Ik biedt hulp aan zorgmijdende cliënten en/of cliënten die een drempel over moeten om hulp te willen ontvangen in hun huis.

Alice Dunsbergen

In Beeldende Therapie wordt methodisch gewerkt met beeldende materialen, gereedschappen en technieken. Nier het praten maar het ‘doen en ervaren’ staat centraal en daarvoor worden verschillende materialen gebruikt zoals verf, klei, steen en krijt. Het levert een concreet werkstuk op waar je iets mee kunt doen: loslaten, wegleggen of ernaar terug kijken en bespreken. In een relatief veilige omgeving wordt duidelijk wat de deelnemer voelt, denkt en doet.

1 2 3