Zorgzoeker

Aanbieders filteren
Registratie
Expertises
Locatie

Robbert Noordhoek

Mensen met een uitdaging als gevolg van autisme of ADHD zijn succesvol in studie en werk, door ze met mijn betrokken en unieke ervaringsgerichte aanpak te helpen hun gebruiksaanwijzing en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Sandra de Jong

Ik ben breed opgeleid en heb veel kennis en ervaring met kinderen, jongeren en gezinnen. Ouderbegeleiding, gezinsbehandeling, conflictbemiddeling en bemiddeling, ambulante begeleiding. Kortom een integrale aanpak van problematiek op individueel en gezinsniveau op diverse leefgebieden. Recent ben ik ook gediplomeerd jeugd brein coach, tevens kan coaching, met de inzet van paarden, worden ingezet.

Sofie Huuskes

Het vinden van antwoorden op vragen en maken van keuzes, doelen formuleren en acties uitzetten. Het benutten en ontwikkelen van kennis en vaardigheden, stimuleren door te doen. Het benutten en onderzoeken van ongebruikte mogelijkheden, “wat kan wel”. Het bevorderen en stimuleren van zelfredzaamheid in het dagelijks leven, door oefenen en te doen in de praktijk.

Andy Janssen

Ik werk op basis van gelijkwaardigheid, eerlijkheid, respect en wederzijds vertrouwen. Ik werk resultaat en doelgericht aan zaken. Niet pappen en nathouden maar ook echt samen aan de slag. Waarbij eigen regie en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. Ook heb ik ook voor de (sociale)context waarin men zich bevindt.

Erik Leuning

Maatwerk betekent voor mij goed luisteren in de gesprekken en vervolgens filteren. Daarna samen met de cliënt bepalen wat prioriteit heeft, hoe gaan we het aanpakken en in welk tempo gaan we aan het werk; cliënt heeft dus grote zeggenschap in zijn/haar eigen begeleidingsplan. Doen wat gedaan moet worden, in de tijd die daarvoor nodig is.

Prashanti Janssens

Accepteren van hoe het nu is, is een belangrijk uitgangspunt. Kijken naar wat wel goed gaat en van daaruit zien welke mogelijkheden er zijn. Relativeren, waarderen, verhelderen en oprechte betrokkenheid zijn hierbij belangrijke bouwstenen.

Anita Poth

Als jij je verdrietig, angstig, boos of onzeker voelt kan ik je helpen om je breintaal én lichaamstaal beter te begrijpen zodat jij je emoties kunt verwerken en oplossen en je onbewuste patronen leert herkennen en veranderen zodat jij weer krachtig kunt voelen en nieuwe keuzes maakt die je blijvend helpen. Als jij vastloopt in relaties en opvoeding kan ik je/jullie helpen bij het begrijpen en verbeteren van communicatie waardoor je conflicten kunt voorkomen en oplossen en relaties met mensen om je heen zullen verbeteren. Als jij vastloopt in piekergedachten en angsten kan ik je helpen om dit patroon te doorbreken en te werken aan een mindset die je niet langer beperkt maar juist bij je past, ondersteunt en laat groeien. Ik luister en vraag door zodat ik goed aansluit bij jouw belevingswereld en we daardoor snel tot de kern van je probleem komen.

Marco van Baaren

Ik sta open voor welke problematiek dan ook. Kan ik hierin niets voor mijn cliënten betekenen dan ga ik op zoek naar vraag en antwoord in mijn netwerk. Ik zal mijn client dan op deze wijze daar waar mogelijk proberen te ondersteunen.

Monique Wienk

Ik begeleid kinderen, pubers, jongvolwassenen en volwassenen om tot een oplossing te komen bij ongewenst gedrag of als hij of zij niet lekker in zijn/haar vel zit. Samen stellen we doelen en zetten we de talenten in om vooruit te gaan. We kijken niet teveel terug naar het verleden, maar bouwen aan een toekomst vol zelfvertrouwen en weerbaarheid. Daarbij aansluitend aan de behoefte van de client.

1 2 3