Over ons

Zorgondernemers Twente: ontzorgt

In 2014 heeft een klein aantal zelfstandig ondernemers de Coöperatie Zorgondernemers Twente opgericht om de krachten te bundelen om beter in te kunnen spelen op de transitie van de zorg in 2015 naar de individuele gemeenten. Anno nu blijkt dit een mooi, vooruitstrevend inzicht te zijn geweest om een krachtig aanbod in hulpverlenersland te worden. Inmiddels is de Coöperatie gegroeid naar een stabiele organisatie, die tot grote tevredenheid van cliënten en verwijzers doet waar ze voor staat: maatwerk in het belang van de individuele cliënt! Door de raamovereenkomsten die de Coöperatie heeft met alle Twentse gemeenten, kunnen indicaties direct geregeld worden en kan zorg snel worden ingezet.