Lid worden

Wil je lid worden?

Heb je interesse om toe te treden als lid van onze Coöperatie om daarmee gebruik te kunnen maken van de voordelen van gemeenschappelijke aanbestedingen, kwaliteitseisen, netwerken, kennisuitwisseling, intervisie en faciliteiten? Neem contact met ons op!

Eerst volgt een oriënterend gesprek met Frank Brummelhuis (directeur-bestuurder) waarin van beide kanten afgetast kan worden of lid worden toegevoegde waarde heeft voor beide partijen en of je een beetje past bij onze andere leden en/of ze juist aanvult. Dit is tevens een globale check op de eisen die we stellen aan een lidmaatschap. 

Als beide partijen hier een goed gevoel aan overhouden krijg je een gesprek met twee leden uit de “wervingscommissie”. Zij kijken naar meer vakinhoudelijke expertise zaken, ondernemerschap, aantal opdrachtgevers, diploma’s, werkervaring, of je motivatie aansluit bij onze uitgangspunten enz. De wervingscommissie bepaalt of je toe kunt treden. 

Na een interne check onder alle leden kun je de juiste formulieren (o.a. diploma’s, UEA, VGA, VOG, KvK, belastingdienst) aanleveren waarna we je aan kunnen melden bij de opdrachtgevers uit de raamovereenkomsten die we hebben, teken je de ledenovereenkomst en krijg je een “buddy” toegewezen.

We hanteren een maximaal aantal leden en verwachten ook bijdrages in onze werk- en intervisiegroepen c.q. commissies.

Met je lidmaatschap kun je gebruik maken van gemeenschappelijke systemen, administratie, beveiligd mailen, ISO-certificering, bijeenkomsten, raamovereenkomsten, elkaars expertise en/of samenwerkingsvormen.

Maak een afspraak en stuur je CV met begeleidende motivatie op naar info@zorgondernemers-twente.nl