Coronavirus

Op allerlei manieren hebben of krijgen we te maken met de gevolgen van COVID-19 ook wel bekend als het Coronavirus. Dit heeft ons ertoe gedwongen om ook vanuit Coöperatie Zorgondernemers Twente een standpunt in te nemen ten aanzien van huisbezoeken en bezoeken op andere locaties. Hierbij hebben wij ons laten leiden door de richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM.

Inmiddels is de meeste reguliere zorg weer opgestart. Wanneer de situatie dit niet toelaat, zetten wij alternatieve vormen van hulpverlening in, om zo goed mogelijk te voldoen aan de hulpvraag van onze cliënten.

Neem voor specificaties contact op met de desbetreffende zorgondernemer.

We hopen op deze manier een verantwoorde bijdrage te kunnen leveren in het terugdringen van dit virus.

Coöperatie Zorgondernemers Twente U.A.

Woonbegeleiding/zelfstandigheid

Ondervind jij problemen bij het regelen van praktische zaken, zoals het omgaan met administratie en financiën? Of bij het op orde houden van je huishouden? Dreig je te vereenzamen? Of loop je op andere gebieden in het zelfstandig worden/wonen vast?

Bekijk meer

Onderwijs/werk/dagbesteding

Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het vinden of vasthouden van een baan/dagbesteding? Wil je toewerken naar een baan in de ‘gewone’ maatschappij, loopt je kind vast op school of heb je andere problemen met onderwijs/werk/dagbesteding?

Bekijk meer

Opvoeding/gezinsbegeleiding

Loop jij vast in de opvoeding van jouw kind of puber? Ben je bang dat er in de ontwikkeling wat misgaat? Loopt de communicatie stroef of begrijp je elkaar niet? Of loop je op andere gebieden met betrekking tot opvoeding/gezinsbegeleiding vast?

Bekijk meer

Psychosociale hulpverlening

Heb jij hulp nodig bij het leren omgaan met gevoelens of gedachten? Kun je ondersteuning gebruiken in het leren omgaan met andere mensen of instanties? Heb je lichamelijke klachten door stress of een beperking? Of heb je andere psychosociale problemen?

Bekijk meer