Zorgzoeker

Aanbieders filteren
Expertises
Registratie
Locatie

Beppie van den Hout

Ondersteunende en activerende begeleiding waar individuele aandacht en meedenken in oplossingen voorop staan. De cliënt in zijn waarde laten en naast de client staan vind ik belangrijk in mijn hulpverlening. Goed luisteren naar wat men nodig heeft en samen aan de doelen werken en de cliënt in zijn eigen kracht zetten.

Peter Norder

Ik help de client met het weer krijgen van overzicht en daarmee duidelijkheid. Voor hem/haar, zijn/haar school, zijn/haar werk of als lid binnen het gezin.

Erik Leuning

Maatwerk betekent voor mij goed luisteren in de gesprekken en vervolgens filteren. Daarna samen met de cliënt bepalen wat prioriteit heeft, hoe gaan we het aanpakken en in welk tempo gaan we aan het werk; cliënt heeft dus grote zeggenschap in zijn/haar eigen begeleidingsplan. Doen wat gedaan moet worden, in de tijd die daarvoor nodig is.

Nesrin Sakarya

Ik ben als zelfstandige werkzaam op het gebied van zorg/begeleiding en (job) coaching, zowel op psychosociaal als maatschappelijk vlak. Voor je in beweging kunt komen, is het belangrijk om jezelf te leren kennen, wat zijn jouw behoeften? Wat laat je zien wanneer je je goed voelt? Hoe ziet dat eruit op mindere dagen? Kortom, hoe laad jij je batterij op? Ik help je op weg naar inzicht en zelfmanagement. Vanuit daar kun jij vrijer bewegen, gaat het weer stromen en word je nieuwsgierig naar elke volgende stap. Dit allemaal in je eigen tempo, in kleine stappen. 


Robbert Noordhoek

Mensen met een uitdaging als gevolg van autisme of ADHD zijn succesvol in studie en werk, door ze met mijn betrokken en unieke ervaringsgerichte aanpak te helpen hun gebruiksaanwijzing en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Matthew Diemont

Ik combineer Boks-Coaching en sport op gedragsmatig/sociaal-emotioneel vlak. Het doel is dat het kind meer zelfvertrouwen gaat krijgen en zijn/haar emoties leert te herkennen. Het herkennen van emoties heeft als voordelen: Meer ruimte in je hoofd, Minder boosheid, meer positiviteit, minder stress. De kans om dingen op te lossen. Bewust zijn van die voordelen kan het kind helpen om beter in zijn/haar vel te komen.

Andy Janssen

Ik werk op basis van gelijkwaardigheid, eerlijkheid, respect en wederzijds vertrouwen. Ik werk resultaat en doelgericht aan zaken. Niet pappen en nathouden maar ook echt samen aan de slag. Waarbij eigen regie en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. Ook heb ik ook voor de (sociale)context waarin men zich bevindt.

Robert Pieters

Ik heb mijn bedrijf destijds ‘Begeleider op maat’ genoemd, omdat ik na 10 jaar werkervaring vond dat er meer maatwerk geleverd moet worden en dat dit altijd het uitgangspunt moet zijn van de start van een begeleidingstraject. Ik heb veel kennis en ervaring met diverse methodieken en samen wordt er onderzocht wat het meest passend is voor cliënt / hulpvraag, zodat er altijd sprake is van een uniek begeleidingstraject. De combinatie sport/spel/beweging en coachingsgesprekken en met name de vele mogelijkheden hierbij, beschouw ik als mijn grootste kwaliteit om maatwerk te kunnen bieden.

Jeroen Eppink

Wij bieden maatwerk voor mensen die hun weg niet weten te vinden in de reguliere zorg, zowel ambulant als in 24/7 begeleiding. De mens en haar behoefte is leidend, niet slechts de diagnose/problematiek. Het probleem is het probleem, jij bent niet jouw probleem!

Monique Wienk

Ik begeleid kinderen, pubers, jongvolwassenen en volwassenen om tot een oplossing te komen bij ongewenst gedrag of als hij of zij niet lekker in zijn/haar vel zit. Samen stellen we doelen en zetten we de talenten in om vooruit te gaan. We kijken niet teveel terug naar het verleden, maar bouwen aan een toekomst vol zelfvertrouwen en weerbaarheid. Daarbij aansluitend aan de behoefte van de client.

Saskia Wilens

Mijn naam is Saskia, een ervaren gezinshulpverlener en gespecialiseerd in ouderschap na scheiding en het stiefouderschap. Mijn insteek is luisteren naar de vraag en samen met de hulpvrager kijken naar mogelijkheden, passend bij de individu, het gezin, systeem of relatie. De samenwerking aangaan met betrokkenen met een helder doel voor ogen.

Sandra de Jong

Ik ben breed opgeleid en heb veel kennis en ervaring met kinderen, jongeren en gezinnen. Ouderbegeleiding, gezinsbehandeling, conflictbemiddeling en bemiddeling, ambulante begeleiding. Kortom een integrale aanpak van problematiek op individueel en gezinsniveau op diverse leefgebieden. Recent ben ik ook gediplomeerd jeugd brein coach, tevens kan coaching, met de inzet van paarden, worden ingezet.

1 2 3