Zorgzoeker

Aanbieders filteren
Expertises
Registratie
Locatie

Ronald Heukels

Ik verleen maatwerk door allereerst contact te maken met de situatie en echte behoefte van cliënt. Luisteren en onderzoeken. Vervolgens samen een plan maken.

Martine Eppink

Samen op zoek gaan naar jouw mogelijkheden. Door bewust maken van het zelf en eigen handelen, bijvoorbeeld met de inzet van de hond of andere coachtools gaan we samen op zoek naar jouw mogelijkheden, tenslotte kunnen we geen gedrag afleren, maar kunnen we wel nieuw gedrag aanleren. 
Bij Elvi bieden we maatwerk, zowel ambulant als in 24/7 begeleiding.

Sandra de Jong

Ik ben breed opgeleid en heb veel kennis en ervaring met kinderen, jongeren en gezinnen. Ouderbegeleiding, gezinsbehandeling, conflictbemiddeling en bemiddeling, ambulante begeleiding. Kortom een integrale aanpak van problematiek op individueel en gezinsniveau op diverse leefgebieden. Recent ben ik ook gediplomeerd jeugd brein coach, tevens kan coaching, met de inzet van paarden, worden ingezet.

Sofie Huuskes

Het vinden van antwoorden op vragen en maken van keuzes, doelen formuleren en acties uitzetten. Het benutten en ontwikkelen van kennis en vaardigheden, stimuleren door te doen. Het benutten en onderzoeken van ongebruikte mogelijkheden, “wat kan wel”. Het bevorderen en stimuleren van zelfredzaamheid in het dagelijks leven, door oefenen en te doen in de praktijk.

Alice Dunsbergen

In Beeldende Therapie wordt methodisch gewerkt met beeldende materialen, gereedschappen en technieken. Nier het praten maar het ‘doen en ervaren’ staat centraal en daarvoor worden verschillende materialen gebruikt zoals verf, klei, steen en krijt. Het levert een concreet werkstuk op waar je iets mee kunt doen: loslaten, wegleggen of ernaar terug kijken en bespreken. In een relatief veilige omgeving wordt duidelijk wat de deelnemer voelt, denkt en doet.

Christel Visser

Door steun, sturing en inspiratie kunnen kinderen zich bewuster worden van wie ze zijn, en van hun eigen talenten en mogelijkheden. Ze spiegelen hierbij hun ouders / opvoeders, en binnen het systeem kijken we telkens samen wat er past en op welke manier. Ik heb diverse tools en methodieken die ik op een flexibele manier inzet en op diverse plekken; thuis, op school, in het bos en in een huiskamerzetting bij mij op locatie. We hebben hierbij elkaars kennis, ervaring en expertise nodig.

Andy Janssen

Ik werk op basis van gelijkwaardigheid, eerlijkheid, respect en wederzijds vertrouwen. Ik werk resultaat en doelgericht aan zaken. Niet pappen en nathouden maar ook echt samen aan de slag. Waarbij eigen regie en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. Ook heb ik ook voor de (sociale)context waarin men zich bevindt.

Wouter van Zon

Ik biedt hulp aan zorgmijdende cliënten en/of cliënten die een drempel over moeten om hulp te willen ontvangen in hun huis.

Monique Wienk

Ik begeleid kinderen, pubers, jongvolwassenen en volwassenen om tot een oplossing te komen bij ongewenst gedrag of als hij of zij niet lekker in zijn/haar vel zit. Samen stellen we doelen en zetten we de talenten in om vooruit te gaan. We kijken niet teveel terug naar het verleden, maar bouwen aan een toekomst vol zelfvertrouwen en weerbaarheid. Daarbij aansluitend aan de behoefte van de client.

Saskia Pietersen

Gespecialiseerd gezinshulpverlener in ouderschap na scheiding en het stiefouderschap voor ouder en kind. Mijn insteek is luisteren naar de vraag en samen met de hulpvrager kijken naar mogelijkheden, passend bij de individu, het gezin, systeem of relatie. De samenwerking aangaan met betrokkenen met een helder doel voor ogen.

Robert Pieters

Ik heb mijn bedrijf destijds ‘Begeleider op maat’ genoemd, omdat ik na 10 jaar werkervaring vond dat er meer maatwerk geleverd moet worden en dat dit altijd het uitgangspunt moet zijn van de start van een begeleidingstraject. Ik heb veel kennis en ervaring met diverse methodieken en samen wordt er onderzocht wat het meest passend is voor cliënt / hulpvraag, zodat er altijd sprake is van een uniek begeleidingstraject. De combinatie sport/spel/beweging en coachingsgesprekken en met name de vele mogelijkheden hierbij, beschouw ik als mijn grootste kwaliteit om maatwerk te kunnen bieden.

Marco van Baaren

Ik sta open voor welke problematiek dan ook. Kan ik hierin niets voor mijn cliënten betekenen dan ga ik op zoek naar vraag en antwoord in mijn netwerk. Ik zal mijn client dan op deze wijze daar waar mogelijk proberen te ondersteunen.

1 2 3