Zorgzoeker

Aanbieders filteren
Expertises
Registratie
Locatie

Lizet Kool

Mijn werkzaamheden kunnen allemaal worden toegespitst op jouw doelen. Ik ben goed in ‘Out of the box” denken. Loop je vast in je dagelijkse leven of ervaar je problemen op andere leefgebieden dan denk ik graag met je mee. Weer regie op je leven terug krijgen, waar mogelijk is ,werken we veelal vanuit een omgeving die voor jou vertrouwd is.

Andy Janssen

Ik werk op basis van gelijkwaardigheid, eerlijkheid, respect en wederzijds vertrouwen. Ik werk resultaat en doelgericht aan zaken. Niet pappen en nathouden maar ook echt samen aan de slag. Waarbij eigen regie en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. Ook heb ik ook voor de (sociale)context waarin men zich bevindt.

Erik Leuning

Maatwerk betekent voor mij goed luisteren in de gesprekken en vervolgens filteren. Daarna samen met de cliënt bepalen wat prioriteit heeft, hoe gaan we het aanpakken en in welk tempo gaan we aan het werk; cliënt heeft dus grote zeggenschap in zijn/haar eigen begeleidingsplan. Doen wat gedaan moet worden, in de tijd die daarvoor nodig is.

Martine Eppink

Samen op zoek gaan naar jouw mogelijkheden. Door bewust maken van het zelf en eigen handelen, bijvoorbeeld met de inzet van de hond of andere coachtools gaan we samen op zoek naar jouw mogelijkheden, tenslotte kunnen we geen gedrag afleren, maar kunnen we wel nieuw gedrag aanleren. 
Bij Elvi bieden we maatwerk, zowel ambulant als in 24/7 begeleiding.

Prashanti Janssens

Accepteren van hoe het nu is, is een belangrijk uitgangspunt. Kijken naar wat wel goed gaat en van daaruit zien welke mogelijkheden er zijn. Relativeren, waarderen, verhelderen en oprechte betrokkenheid zijn hierbij belangrijke bouwstenen.

Saskia Wilens

Mijn naam is Saskia, een ervaren gezinshulpverlener en gespecialiseerd in ouderschap na scheiding en het stiefouderschap. Mijn insteek is luisteren naar de vraag en samen met de hulpvrager kijken naar mogelijkheden, passend bij de individu, het gezin, systeem of relatie. De samenwerking aangaan met betrokkenen met een helder doel voor ogen.

Lydia Van Haren

Ik ondersteun ouders in de opvoeding wanneer deze niet vanzelfsprekend verloopt b.v. wanneer er sprake is van autisme, ADHD, beelddenken of anderszins.

Anne Bronzewijker

Graag sta ik naast de persoon met een hulpvraag en probeer ik samen en denkend vanuit mogelijkheden oplossingen te vinden. Laagdrempelig insteken met erkenning en begrip voor de ontstane situatie vind ik belangrijk. Samen toewerken naar een balans op praktisch, sociaal en psychisch gebied.

Beppie van den Hout

Ondersteunende en activerende begeleiding waar individuele aandacht en meedenken in oplossingen voorop staan. De cliënt in zijn waarde laten en naast de client staan vind ik belangrijk in mijn hulpverlening. Goed luisteren naar wat men nodig heeft en samen aan de doelen werken en de cliënt in zijn eigen kracht zetten.

Wouter van Zon

Ik biedt hulp aan zorgmijdende cliënten en/of cliënten die een drempel over moeten om hulp te willen ontvangen in hun huis.

Jeroen Eppink

Wij bieden maatwerk voor mensen die hun weg niet weten te vinden in de reguliere zorg, zowel ambulant als in 24/7 begeleiding. De mens en haar behoefte is leidend, niet slechts de diagnose/problematiek. Het probleem is het probleem, jij bent niet jouw probleem!

Sandra de Jong

Ik ben breed opgeleid en heb veel kennis en ervaring met kinderen, jongeren en gezinnen. Ouderbegeleiding, gezinsbehandeling, conflictbemiddeling en bemiddeling, ambulante begeleiding. Kortom een integrale aanpak van problematiek op individueel en gezinsniveau op diverse leefgebieden. Recent ben ik ook gediplomeerd jeugd brein coach, tevens kan coaching, met de inzet van paarden, worden ingezet.

1 2 3