Zorgzoeker

Aanbieders filteren
Registratie
Expertises
Locatie

Nesrin Sakarya

Ik ben als zelfstandige werkzaam op het gebied van zorg/begeleiding en (job) coaching, zowel op psychosociaal als maatschappelijk vlak. Voor je in beweging kunt komen, is het belangrijk om jezelf te leren kennen, wat zijn jouw behoeften? Wat laat je zien wanneer je je goed voelt? Hoe ziet dat eruit op mindere dagen? Kortom, hoe laad jij je batterij op? Ik help je op weg naar inzicht en zelfmanagement. Vanuit daar kun jij vrijer bewegen, gaat het weer stromen en word je nieuwsgierig naar elke volgende stap. Dit allemaal in je eigen tempo, in kleine stappen. 


Lydia Van Haren

Ik ondersteun ouders in de opvoeding wanneer deze niet vanzelfsprekend verloopt b.v. wanneer er sprake is van autisme, ADHD, beelddenken of anderszins.

Anne Bronzewijker

Graag sta ik naast de persoon met een hulpvraag en probeer ik samen en denkend vanuit mogelijkheden oplossingen te vinden. Laagdrempelig insteken met erkenning en begrip voor de ontstane situatie vind ik belangrijk. Samen toewerken naar een balans op praktisch, sociaal en psychisch gebied.

Beppie van den Hout

Ondersteunende en activerende begeleiding waar individuele aandacht en meedenken in oplossingen voorop staan. De cliënt in zijn waarde laten en naast de client staan vind ik belangrijk in mijn hulpverlening. Goed luisteren naar wat men nodig heeft en samen aan de doelen werken en de cliënt in zijn eigen kracht zetten.

Jordie Lok

Als agogisch bokscoach, trainer en begeleider onderscheid ik me door maatwerk te leveren dat verder gaat dan alleen de fysieke aspecten van boksen. Mijn benadering is holistisch, waarbij ik de individuele behoeften, doelen en achtergronden van mijn cliënten centraal stel. Allereerst voer ik een grondige intake uit om inzichten te krijgen in de persoonlijke uitdagingen en ontwikkelingsgebieden van mijn cliënten. Mijn aanpak is afgestemd op hun unieke behoeften. Maatwerk betekent ook flexibiliteit in mijn aanpak. Geen twee individuen zijn hetzelfde, en daarom pas ik mijn coaching, training en begeleiding continu aan op basis van de voortgang, behoeften en feedback van mijn cliënten. Kortom, mijn benadering als agogisch bokscoach gaat verder dan het aanleren van bokstechnieken. Het is een op maat gemaakte reis naar persoonlijke groei, zelfontdekking en empowerment, waarbij ik mijn cliënten ondersteun in het bereiken van hun specifieke doelen op een inclusieve en holistische manier.

Claire Klomp

Wat ik belangrijk vind is dat de regie in handen blijft van de client. Door te ondersteunen waar nodig bied ik zorg op maat en werken we toe naar een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid. Daarnaast luister ik zonder te oordelen en ga ik uit van de krachten van de client en denk ik graag in mogelijkheden.

Marco van Baaren

Ik sta open voor welke problematiek dan ook. Kan ik hierin niets voor mijn cliënten betekenen dan ga ik op zoek naar vraag en antwoord in mijn netwerk. Ik zal mijn client dan op deze wijze daar waar mogelijk proberen te ondersteunen.

Monique Wienk

Ik begeleid kinderen, pubers, jongvolwassenen en volwassenen om tot een oplossing te komen bij ongewenst gedrag of als hij of zij niet lekker in zijn/haar vel zit. Samen stellen we doelen en zetten we de talenten in om vooruit te gaan. We kijken niet teveel terug naar het verleden, maar bouwen aan een toekomst vol zelfvertrouwen en weerbaarheid. Daarbij aansluitend aan de behoefte van de client.

Ronald Heukels

Ik verleen maatwerk door allereerst contact te maken met de situatie en echte behoefte van cliënt. Luisteren en onderzoeken. Vervolgens samen een plan maken.

Anita Poth

Als jij je verdrietig, angstig, boos of onzeker voelt kan ik je helpen om je breintaal én lichaamstaal beter te begrijpen zodat jij je emoties kunt verwerken en oplossen en je onbewuste patronen leert herkennen en veranderen zodat jij weer krachtig kunt voelen en nieuwe keuzes maakt die je blijvend helpen. Als jij vastloopt in relaties en opvoeding kan ik je/jullie helpen bij het begrijpen en verbeteren van communicatie waardoor je conflicten kunt voorkomen en oplossen en relaties met mensen om je heen zullen verbeteren. Als jij vastloopt in piekergedachten en angsten kan ik je helpen om dit patroon te doorbreken en te werken aan een mindset die je niet langer beperkt maar juist bij je past, ondersteunt en laat groeien. Ik luister en vraag door zodat ik goed aansluit bij jouw belevingswereld en we daardoor snel tot de kern van je probleem komen.

Daphne Voorhuis

Voorhuis sociaal maatschappelijke dienstverlening, Voorhuis SMD, is erop gericht u zo goed mogelijk te begeleiden bij psychiatrische, psychische of sociale problemen. Onze begeleiding is praktisch, deskundig en op uw behoeften en hulpvraag afgestemd.

Martine Eppink

Samen op zoek gaan naar jouw mogelijkheden. Door bewust maken van het zelf en eigen handelen, bijvoorbeeld met de inzet van de hond of andere coachtools gaan we samen op zoek naar jouw mogelijkheden, tenslotte kunnen we geen gedrag afleren, maar kunnen we wel nieuw gedrag aanleren. 
Bij Elvi bieden we maatwerk, zowel ambulant als in 24/7 begeleiding.

1 2 3