Organisatie

Zorgondernemers Twente: ontzorgt

Coöperatie Zorgondernemers Twente is een direct aanspreekpunt voor regisseurs/consulenten/wijkcoaches/huisartsen JW en WMO en heeft een groot aanbod aan beschikbare hulpverleners (zie zorgzoeker). Hierdoor vind je gemakkelijk een goede match tussen hulpvrager en hulpverlener.

Coöperatie Zorgondernemers Twente faciliteert voor de aangesloten leden veel administratieve en automatiseringszaken (o.a. facturering, afhandeling beschikkingen, beveiligd mailen), waardoor leden meer tijd hebben om te doen waar ze goed in zijn, namelijk (maatwerk) zorg verlenen.

Ontzorging dus zowel voor verwijzers door directe lijnen met vaste casusgerichte contactpersonen als voor zorgverleners.

Download ons jaarverslag 2022

F.A. (Frank) Brummelhuis MBA

directeur-bestuurder

Frank is per e-mail te bereiken op: frankbrummelhuis@zorgondernemers-twente.nl en telefonisch op 06-55884088

H. (Helma) Dommerholt

managementassistent

Helma is per e-mail te bereiken op: helmadommerholt@zorgondernemers-twente.nl

A. (Ardine) Bosma

Administratie

Ardine is per e-mail te bereiken op: ardinebosma@zorgondernemers-twente.nl

Raad van Toezicht

R. (Ronald) Heukels

Voorzitter RvT

D. (Daphne) Voorhuis

Lid

M. (Martin) Landkroon

Extern lid

Martin Is benoemd per 2021. Hij heeft ervaring ruime ervaring in management en directies van banken. Hij is werkzaam geweest voor ING Bank, Van Lanschot Bankiers en Rabobanken. Coöperaties en het werken vanuit organisaties met leden zijn bekend terrein. Momenteel is hij werkzaam voor consultancy-bureau KplusV in Arnhem, Rotterdam en Amsterdam en houdt zich bezig met transitievraagstukken (energie, duurzaamheid) en het helpen van ondernemers (groei en financiering).

M. (Marc) Bons

Extern lid

Jarenlange ervaring als ondernemer, in diverse branches waaronder vastgoed en handel. Wordt thans veelal ingezet als senior adviseur die een positief kritische blik heeft op zaken, met als specialisme strategie-financieel/economisch. Meerdere bestuurlijke functies vervuld.