Bekijk ook de overige informatie

Klachtenregeling
Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling
Privacybeleid

Klachtenformulier

Middels onderstaand formulier kunt u een klacht aan ons kenbaar maken.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  [recaptcha]

  Klachtenregeling

  Indien u klachten heeft over onze dienstverlening of andere kritische opmerkingen wilt plaatsen, verzoeken wij u deze eerst naar onze organisatie te richten. Wij zullen samen met u kijken of er snel een oplossing kan worden gevonden.

  Wanneer wij hier samen niet uit komen, dan kunt u zich richten naar Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie waar wij bij aangesloten zijn.

  Klachten kunt u aan ons doorgeven via het formulier hiernaast.

  De Klachtenprocedure

  Na het indienen van een klacht wordt de procedure gestart. De procedure ziet er als volgt uit:

  1. U richt uw klacht via onderstaand formulier aan het bestuur van Zorgondernemers Twente.
  2. Wij onderzoeken uw klacht en zoeken samen met u naar een oplossing.
  3. Als wij er samen niet uitkomen, kunt u uw klacht richten aan Klachtenportaal Zorg.
  4. Eerste beoordeling klacht door Klachtenportaal Zorg.
  5. De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen.
  6. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht.
  7. Binnen vijf werkdagen neemt Klachtenportaal Zorg per e-mail of telefonisch contact op met de klager.
  8. Afhankelijk van de complexiteit kiest het Klachtenportaal Zorg voor bemiddeling of directe voordracht aan de klachtencommissie.
  9. Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt aan de klachtencommissie, wordt dat verzoek ingewilligd.
  10. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt hij/zij de mogelijkheid verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing.
  11. De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de zorgverlener.
  12. Als de indiener van de klacht tevreden is met het resultaat, is de klacht afgehandeld.
  13. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht, komt het tot een zitting bij de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg.
  14. De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/ of schadevergoeding.
  15. De klacht is afgehandeld.

  Duur klachtenafhandeling

  Binnen vier maanden moet de klacht zijn afgehandeld.

  Rapportage en verantwoording

  De klacht wordt vanaf het proces tot de oplossing gerapporteerd, in een jaarverslag gepubliceerd en ingediend bij de IGZ.

  Privacy

  Privacy van zowel de indiener van de klacht als de beklaagde blijft gewaarborgd. Zie ook onze privacyverklaring.