Robbert Noordhoek

 • De Doortrapper
mail Robbert

Over Robbert Noordhoek

De Doortrapper coacht en begeleidt mensen uit Twente die een vorm van autisme of ADHD hebben.

Soms hebben mensen hulp nodig bij het formuleren van doelen, het stellen van prioriteiten en het nemen van belangrijke beslissingen. De Doortrapper ziet hulpverlening als een geïntegreerd geheel. Wij geloven in de talenten en intrinsieke kwaliteiten van individuen en stimuleren de bewustwording en verdere ontwikkeling hiervan.

Mensen met een vorm van autisme of ADHD zijn zich, vaak meer dan hun leeftijdsgenoten, bewust van prikkels waaraan zij in het dagelijks leven worden blootgesteld. Door een relatief laag lichaamsbewustzijn en minder goed ontwikkelde verbale vaardigheden kan het voor hen lastig zijn om hun emoties te kanaliseren en te delen met anderen. Een fysieke manier van communiceren vormt daarom een adequaat uitgangspunt om andere vormen van communicatie te ontwikkelen.De Doortrapper maakt bewust gebruik van de fiets als schakel tussen cliënt en hulpverlener. De fysieke activiteiten leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van fundamentele motorische vaardigheden en vereenvoudigen de communicatie tussen hulpverlener en cliënt. De hieruit voortvloeiende individuele gesprekken stimuleren innerlijke bewustwording en het vermogen gevoelens en gedachten beter onder woorden te brengen. Door de verkregen zelfkennis en geleverde fysieke prestaties wordt het zelfbewustzijn van de cliënt vergroot.Dit toegenomen zelfbewustzijn vormt de basis voor het bereiken van persoonlijke doelstellingen zoals het verbeteren van sociale vaardigheden, het vergroten van het zelfvertrouwen en het versterken van het zelfstandig functioneren. De Doortrapper onderscheidt zich door cliënten net even dat beetje extra aandacht te geven dat nodig is om iemand te laten geloven in zijn unieke persoonlijkheid en intrinsieke kwaliteiten. Hiermee stimuleren wij op een laagdrempelige maar tegelijkertijd uitdagende manier participatie en zelfredzaamheid in de samenleving.

De Doortrapper richt zich primair op mensen met een vorm van autisme zoals PDD-NOS, klassiek autisme of het syndroom van Asperger, maar ook personen met ADHD of ADD. Ook mensen zonder baan die vanwege hun autisme of ADHD niet in staat zijn om aan reguliere re-integratietrajecten deel te nemen kunnen terecht bij De Doortrapper.In nauw overleg wordt bepaald welk begeleidingstraject optimaal aansluit bij je behoeften en doelen. Vervolgens ga ik samen met jou zo snel mogelijk aan de slag! Tijdens gestructureerde gesprekken wordt er gereflecteerd op ervaringen en concrete leermomenten. In het kader van de persoonlijke doelstellingen wordt hierbij ook de toekomst uitgebreid besproken.

Coaching & Individuele Begeleiding omvat onder andere:
Ondersteuning bij het naar vermogen kunnen ontwikkelen en participeren in de samenleving;
Ondersteuning bij het zoveel mogelijk bewaren van de balans tussen draaglast en draagkracht van de persoon met autisme of ADHD en zijn of haar naastbetrokkenen;
Ondersteuning bij het voorkomen van structurele overbelasting en de problemen die dat met zich meebrengt;
Ondersteuning bij het vergroten van zelfredzaamheid, zelfreflectie en zelfinzicht;
Ondersteuning van de regie over het eigen leven;
Ondersteuning bij het creëren van voorwaarden om succesvol te kunnen studeren.

Waar ik mee kan helpen

Mensen met een uitdaging als gevolg van autisme of ADHD zijn succesvol in studie en werk, door ze met mijn betrokken en unieke ervaringsgerichte aanpak te helpen hun gebruiksaanwijzing en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Mijn werkgebieden
 • Borne,
 • Enschede,
 • Haaksbergen,
 • Hengelo,
 • Hof van Twente,
 • Losser,
 • Oldenzaal.
Contactgegevens

Wil je vrijblijvend contact met Robbert opnemen? Dat kan via de volgende manieren:

Volg mij op social media
Expertises
 • ADHD
 • Autisme
 • Faalangst
 • Hoogbegaafdheid
 • Hooggevoeligheid