Nesrin Sakarya

 • Twente
 • Uw Welzijnplus
mail Nesrin

Over Nesrin Sakarya

Mijn naam is Nesrin Sakarya en ik werk bij Uw Welzijnplus. 

Ik begeleid mensen op weg naar zelfredzaamheid en werk volgens verschillende methodieken en bied altijd maatwerk aan de mensen. De coaching en begeleiding vindt plaats op basis van wederzijds respect. Daar waar mogelijk zijn reflectie, bewustwording, eigen verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, denken en voelen, openstaan voor leerervaringen en ruimte voor nieuw gedrag kenmerkend voor een te volgen traject. 

Als (job)coach bied ik methodische ondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking, gericht op het vinden en/of behouden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt. 

Ik ga graag met je op pad en creëer de ruimte die nodig is om tot inzicht en verandering te komen. Verder sta ik voor een betrokken en resultaatgerichte aanpak en ga ik creatief te werk bij het opsporen en benutten van je mogelijkheden.
Ik doe dit door te luisteren, door te vragen en eventueel oplossingsrichtingen aan te dragen.

Vanuit een onderzoekende houding zal ik jou ondersteunen bij het vinden van antwoorden op jouw vragen, het leren benutten van mogelijkheden, het optimaliseren van de zelfredzaamheid in het verrichten van arbeid, het aanleren van (werk) handelingen en in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Indien nodig stem ik af met het ondersteunende sociale netwerk.
Job coaching is gericht op het coachen in het werk, tevens coaching aan de werkgever en/of directe collega’s in het scheppen van de juiste voorwaarden op de werkvloer en het, in samenspraak met jou, onderhouden van contacten met je sociaal netwerk en eventuele andere professionals die om jou heen staan als dit van toepassing is. Indien van toepassing en nodig, is er een mogelijkheid om extra uitleg te geven aan je werkgever over je eigen beperking zodat het begrip hiervoor groeit.

De begeleiding varieert in het zoeken naar geschikt werk tot instructies geven op de werkplek zelf en iemand leren het werk te organiseren. 

Sommigen hebben bijvoorbeeld door een chronische aandoening grote achterstand op de arbeidsmarkt.
Mensen bloeien op als ze in relatie met anderen komen, daarbij kunnen wij je op verschillende manieren coachen.
Je zult merken dat jouw zelfvertrouwen toeneemt.
Het doel is dat je uiteindelijk weer intensief en gemotiveerd kunt meedoen in het arbeidsproces.
Mensen intensief en gemotiveerd laten meedoen in de maatschappij is erg leuk en belangrijk.
Jij bent tenslotte niet je beperking. 

Onderzoeksfase:
Het analyseren van je sterke en zwakke kanten.
Het benoemen en het verkrijgen van de vereiste competenties.
Het ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes.
Indien van toepassing: Het adviseren en begeleiden bij de stappen die je bij het zelfstandig ondernemerschap moet zetten.

info@welzijnplus.nl    /     n.sakarya@welzijnplus.nl

06 57931268

www.welzijnplus.nl


 

Waar ik mee kan helpen

Ik ben als zelfstandige werkzaam op het gebied van zorg/begeleiding en (job) coaching, zowel op psychosociaal als maatschappelijk vlak. Voor je in beweging kunt komen, is het belangrijk om jezelf te leren kennen, wat zijn jouw behoeften? Wat laat je zien wanneer je je goed voelt? Hoe ziet dat eruit op mindere dagen? Kortom, hoe laad jij je batterij op? Ik help je op weg naar inzicht en zelfmanagement. Vanuit daar kun jij vrijer bewegen, gaat het weer stromen en word je nieuwsgierig naar elke volgende stap. Dit allemaal in je eigen tempo, in kleine stappen. 


Mijn werkgebieden
 • Borne,
 • Dinkelland,
 • Enschede,
 • Haaksbergen,
 • Hengelo,
 • Losser,
 • Oldenzaal.
Contactgegevens

Wil je vrijblijvend contact met Nesrin opnemen? Dat kan via de volgende manieren:

Volg mij op social media
Expertises
 • ADHD
 • Autisme
 • Faalangst
 • Hoogbegaafdheid
 • Hooggevoeligheid
 • Onderwijsvraagstukken
 • Zelfstandig wonen