Anne Bronzewijker

 • Bronzewijker PsychoSociale Hulpverlening
mail Anne

Over Anne Bronzewijker

Ik ben een professionele, flexibele en toegankelijke maatschappelijk werker die goed in staat is om in complexe situatie ’s vanuit betrokkenheid en vertrouwen te werken zonder de resultaatgerichtheid uit het oog te verliezen. Veel ervaring in het werken met verlies van gezondheid, slechter gaan zien en of horen en de impact daarvan op veel leefgebieden. De keten van oog zorg, de specifieke wet en regelgeving en het leren leven met de gevolgen van slechtziendheid zijn door mijn 21 jaar ervaring in het werken met deze doelgroep aan mij vertrouwd.

In een verpleeghuis (revalidatie, somatiek, screeningsafdeling psychogeriatrie) heb ik met ouderen gewerkt. Ervaring met gedragsproblematiek heb ik opgedaan in een fasehuis voor jongeren met een psychiatrisch beeld en/of sociaal emotionele problematiek.

Wat doe ik:

 • Ik bied als ambulant werker maatwerkvoorzieningen voor de WMO. Samen met cliënt(systeem) eigen mogelijkheden en regie vergroten zodat maximale sociale en praktische zelfredzaamheid behaald wordt.
Trajecten in de Samen14 Gemeenten kunnen in ZIN (zorg in natura) maar ook met een PGB (persoonsgebonden budget) geboden worden. Met een PGB of particulier tarief kan ook buiten de Samen14 Gemeenten een traject worden afgesproken.
 • Ik bied voor mensen die niet vanzelfsprekend kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer maandelijks een dag voorziening aan (ondersteuning zelfstandig leven groep). De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die ernstig slechtziend of blind zijn. Soms is er naast het niet of slecht kunnen zien een bijkomende beperking zoals slechthorendheid of NAH.
Contactmogelijkheden worden geboden in een veilige en vertrouwde omgeving met deskundige begeleiding. Door het vergroten van specifieke kennis over hulpmiddelen, wet en regelgeving en daarbij steun en begrip voor het leven met een visuele beperking wordt gewerkt aan behoud en vergroten van de sociale en praktische zelfredzaamheid.

Deelname kan met een indicatie vanuit de gemeente WMO in zowel zorg in natura als in een PGB (persoonsgebonden budget) geboden worden maar ook zonder indicatie zijn er mogelijkheden.

Waar:

 • Als ambulant werker werk ik vooral in de thuissituatie van de cliënt.
 • De dag voorziening is elke eerste maandag van de maand in Hengelo (Brasemstraat 2) in een wijkcentrum met specifieke aanpassingen voor slechtziende en blinde mensen. Tijdstip 9.30 -15:30 uur.
Waar ik mee kan helpen

Graag sta ik naast de persoon met een hulpvraag en probeer ik samen en denkend vanuit mogelijkheden oplossingen te vinden. Laagdrempelig insteken met erkenning en begrip voor de ontstane situatie vind ik belangrijk. Samen toewerken naar een balans op praktisch, sociaal en psychisch gebied.

Mijn werkgebieden
 • Almelo,
 • Enschede,
 • Hengelo,
 • Rijssen-Holten.
Contactgegevens

Wil je vrijblijvend contact met Anne opnemen? Dat kan via de volgende manieren:

Volg mij op social media
Expertises
 • ADHD
 • Multiproblem
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Trauma
 • Zintuiglijke handicap