Visie en Missie

Onze Visie

Goede zorg is afhankelijk van de behoeften en omstandigheden van de unieke cliënt. De voorkeuren en context van de cliënt moeten daarom leidend zijn in het proces. Dat begint met het zien van de mens achter de cliënt en verder te kijken dan zijn of haar diagnose of indicatie. De coöperatie investeert in digitalisering van het zorg- en dienstverleningsproces en onze leden investeren in échte emotionele cliëntbetrokkenheid: samen beslissen, samen zelfredzaam en samendoen!

Onze Missie

Coöperatie Zorgondernemers Twente is een uniek regionaal samenwerkingsverband waarbinnen professioneel geschoolde en ervaren leden zelfstandig of samen professionele, resultaatgerichte en flexibele begeleiding of ondersteuning voor cliënten (PGB) of namens zorgverstrekkers (WMO, Jeugdwet) aanbieden ter verbetering van zelfredzaamheid op alle levensgebieden.

Via onze zorgzoeker kunt u een selectie maken van de expertise(s) die u nodig denkt te hebben. U komt dan vanzelf bij de juiste professional terecht.