Over Juf Talent

Ik handel vanuit de overtuiging dat iedereen talenten en mogelijkheden heeft. Als Talentbegeleider help ik kinderen en jongeren met het ontdekken van hun eigen unieke persoonlijke eigenschappen. Als Juf Talent bied ik (opvoed) ondersteuning. Een traject wordt altijd op maat aangeboden in afstemming met de betrokkenen. Juf Talent is flexibel en biedt hulp op verschillende plekken (thuis, school, bos) in allerlei situaties (opvoedvragen, omgangsregelingen, hechtingsproblematiek). Hierbij worden diverse middelen en methodieken ingezet.

OKI-B ouder-kind interactie bewegingsspel

Door middel van Sherborne bewegingsspel wordt er gewerkt aan het verbeteren van de relaties en diverse gerichte doelen in het gezin. Kinderen en ouders werken op een speelse manier met de relatievormen ‘samen’, ‘tegen’ en ‘zorgen voor’.

Sherborne Bewegingsspel op scholen

Een flexibel aanbod op maat, waarbij Sherborne  Bewegingsspel op scholen gericht worden ingezet voor zowel klasse- als individuele doelen. Hierbij wordt bovendien de leerkracht ondersteund in de klas.

Talentbegeleiding van PO naar VO

Coaching op maat voor kinderen bij de overgang van PO (primair onderwijs) naar VO (voortgezet onderwijs) met de inzet van een tool box. Hierdoor worden het perspectief en de mogelijkheden van jongeren verbreed en de intrinsieke motivatie aangewakkerd.

Belevingsactiviteiten in de natuur

Met kinderen (en mogelijk ouders) erop uit in de natuur om uit hun hoofd te komen en in hun lijf te zijn. Met kinderen en ouders in de natuur beleven, en met elkaar werken aan persoonlijke doelen.

Kernreflectie

Concrete coaching om kernkwaliteiten te activeren en belemmerende overtuigingen, beelden en gevoelens op te lossen. Centraal staat het aanboren van de kracht van mensen waarbij samen onderzocht wordt hoe deze kwaliteiten optimaal benut kunnen worden.

Christel Visser
Christel Visser
Telefoon: 06 21593666
Mail: christelvisser@juftalent.nl
www.juftalent.nl