Over Robert Pieters (Begeleider op maat)

Mijn naam is Robert Pieters. In 2006 ben ik HBO-afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en sindsdien werkzaam als persoonlijk begeleider op diverse woongroepen. Daarbij ruim ervaring opgebouwd als persoonlijk begeleider met diverse doelgroepen. (SGLVG, jongeren, volwassenen met een licht verstandelijke beperking, met psychische problematiek of met autisme)

Sinds februari 2015 werk ik als zelfstandig begeleider en doe dit werk met veel plezier en wederzijdse tevredenheid. Ik heb mij ontwikkeld als levensloopcoach die begeleiding biedt in en rondom de thuissituatie en/of netwerk van de hulpvrager. Hierbij kan ik terugvallen op een ruime ervaring en kennis van diverse methodieken.

Ik vind het belangrijk om de hulpvrager centraal te stellen en gezamenlijk te bekijken op welke punten er hulp nodig is. Het doel van mijn vraaggerichte begeleiding is dat een hulpvrager zich gelukkig voelt en zich eventueel kan ontwikkelen.

Ik vind het belangrijk om mensen niet altijd te zien als een handicap of probleem, maar als volwaardig mens. Ik ben van mening dat er door denken in mogelijkheden en begeleiding op maat, er altijd ontwikkeling mogelijk is. Bij ontwikkeling denk ik aan een groei van zelfredzaamheid, probleem oplossend vermogen, meer eigenwaarde, minder onrust, aanleren van praktische vaardigheden, etc.

Robert Pieters
Robert Pieters
Telefoon: 06-40860174
Mail: rpieters@begeleideropmaat.nl
www.begeleideropmaat.nl

Bernhardstraat 26, Delden