Over Erik Leuning – Begeleiding en Ondersteuning

Erik Leuning – Begeleiding en Ondersteuning staat voor individuele begeleiding bij een specifieke hulpvraag, met als doel de zelfredzaamheid/zelfstandigheid te vergroten om volwaardig deel te kunnen nemen aan de steeds harder wordende maatschappij.
Vanuit mijn kennis en ervaring (17,5 jaar pedagogisch medewerker jeugdhulpverlening) heb ik een werkwijze ontwikkeld, die afgestemd kan worden op de wensen/eisen van de individuele cliënt. Hulpvrager heeft dus zelf grote zeggenschap over de uit te zetten stappen en de snelheid van werken. Uitgangspunt hiervan is de belasting zo licht mogelijk te houden (draagkracht is bepalend) en toch resultaten te behalen (vanuit de intrinsieke motivatie, gebruik makend van de reeds aanwezige kwaliteiten en vaardigheden).

Inzicht verkrijgen in de problematiek en het vergroten van de eigen vaardigheden staan hierin centraal. Ook betrek ik graag het netwerk van de cliënt bij de uit te zetten stappen om veilige, betrouwbare ondersteuning te bieden.
Deze begeleiding bied ik voor jongeren (18+) en (jong-)volwassenen.

In eerste instantie richt ik mij op het uitbreiden van praktische vaardigheden, die nodig zijn om verantwoord zelfstandig te kunnen wonen. Daarnaast besteed ik veel aandacht aan de manier van denken en doen en de eigen invloed daarop (oorzaak en gevolg).

Ik beschik over een grote hoeveelheid werkbladen, werkboeken en ander materiaal om op een heldere manier inzicht te krijgen in de probleemervaringen en dit te koppelen aan de dagelijkse praktijk. Van daaruit gaan we dan samen op zoek naar alternatieve acties. In kleine stappen zullen de probleemervaringen omgezet worden in succeservaringen, hetgeen uiteraard weer ten goede komt aan het zelfvertrouwen om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Qua werktijden ben ik zeer flexibel en werk zowel overdag, als ’s avonds, als in het weekend. Ik probeer zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de cliënt.

Erik Leuning
Erik Leuning
Telefoon: 06-30516464
Mail: erik@erikleuning.nl

www.erikleuning.nl