Over Elvi zorg & ondersteuning

Wij bieden ambulante (individuele) begeleiding, coaching (verschillende vormen) en 24 uurs begeleiding op basis van maatwerk en uitgaande van eigen krachten en talenten. Sterk gericht op samenwerking en verbinding, qua hulpverlening (expertise) als met onze deelnemers, om zo een maximale ontplooiing te realiseren.  Op www.elvivoorjou.nl kunt u lezen wat en op welke wijze wij dit doen.

“Maatwerk hulpverlening laat zich niet slechts vangen in kaders, (leeftijd)grenzen of problematieken en doelgerichte expertise maar gaat uit van gezamenlijke, krachtige oplossingen”

U vindt geen adresgegevens, evenals (persoonlijke) foto’s of telefoonnummers. Dit is bewust. Naast privacy, bieden wij ruimte aan deelnemers die (tijdelijk) een beschermde omgeving nodig hebben.

Elvi zorg & ondersteuning
Elvi zorg & ondersteuning
Telefoon: 06 45 55 47 43
Mail: info@elvivoorjou.nl
http://www.elvivoorjou.nl/