Het interim-bestuur en de leden van Coöperatie Zorgondernemers Twente U.A. zijn op zoek naar een

Commissaris

(met financieel/fiscaal/juridische kennis)

Coöperatie Zorgondernemers Twente U.A. (verder CZOT) is een samenwerkingsverband, waaraan diverse zelfstandige zorgverleners verbonden zijn als lid. Deze diversiteit betekent dat praktisch alle doelgroepen binnen de Jeugdwet en WMO bediend kunnen worden op het gebied van individuele begeleiding en ondersteuning ter verbetering van zelfredzaamheid op alle levensgebieden. De professionals zijn goed opgeleid en beschikken over ruime en relevante werkervaring.

Onze professionals hebben zich o.a. gespecialiseerd op het gebied van

 • Psychiatrische problematiek
 • Psychosociale problematiek
 • Verstandelijke beperking
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Verslavingsproblematiek
 • Blinden of slechtzienden

CZOT is verder aan het professionaliseren waarbij een nieuw in te stellen Raad van Commissarissen prioriteit heeft. De RvC zal bestaan uit leden en externe commissarissen die gezamenlijk een multidisciplinair team moeten gaan vormen. Daarom is deze wervingsprocedure opgestart.

Voor de integrale besluitvorming zijn RvC-leden nodig die een specifiek aandachtsgebied kunnen hebben, een professioneel klankbord zijn en ook een helikopterview hebben. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij dienen in staat te zijn om scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij dienen te weten binnen welke kaders zij hun toezichthoudende taak dienen in te vullen en welke rol zij daarin innemen.

De RvC kent drie kerntaken: werkgeverschap, toezichthouder en sparringpartner. Alle drie de kerntaken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de directeur-bestuurder. De RvC is zich bewust van de kritische distantie die van haar gevraagd wordt in de diverse rollen. De profielschets zoals beschreven in de besturingsfilosofie voldoet als basis voor de vacature van een nieuw lid van de RvC.

Leden van de RvC dienen over de volgende kwaliteiten te beschikken:

 • het hebben van een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken;
 • vanuit toezichthoudende rol, kunnen beoordelen van het functioneren van de coöperatie op grond van de beschikbare, doorgaans schriftelijke gegevens;
 • sparringpartner kunnen zijn voor de directeur-bestuurder en de andere raadsleden, zonder dat hij/zij zijn onafhankelijkheid verliest of teveel in details belandt;
 • inzicht hebben in het functioneren van organisaties in de breedste zin en coöperaties in het bijzonder;
 • kennis en inzicht hebben in financiële gegevens, het vermogen op grond hiervan de financiële situatie van de organisatie goed in te schatten en zo nodig, handelend op te treden;
 • kennis hebben van de maatschappelijke/politieke ontwikkelingen waarin CZOT moet opereren;
 • affiniteit hebben met de doelstelling van CZOT en globale kennis van de Jeugdwet en de WMO;
 • binding voelen met de zorg.

Het interim-bestuur is van mening dat bij de kandidaten in eerste instantie gekeken wordt naar de benodigde kwaliteitseisen en dat daarnaast gezocht wordt naar een evenwichtige opbouw wat betreft man/vrouw verdeling. Voor deze functie is een voor de fase waarin CZOT zich bevind passende vergoeding beschikbaar.

Functie-eisen

 • HBO/academisch denk- en werkniveau.
 • Ervaring opgedaan in toezichthoudende functies is een pré.
 • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Kennis van en/of netwerken in openbaar bestuur, evenals kennis op het gebied van wonen/zorgrelaties is een pré.
 • Affiniteit met en/of kennis van coöperaties en de zorg.

Interesse?

Uw reactie ontvangen wij graag voor 1 mei 2021, via bestuur@zorgondernemers-twente.nl

onder vermelding van ‘sollicitatie Lid RvC CZOT’.