Over PUURSteenbeeke

Wie ben ik?

Ik ben een pro- actieve professional met een no- nonsens mentaliteit die investeert in samenwerken, intermenselijke processen snel doorziet en cliënten, professionals en organisaties met elkaar laat verbinden.
Luisteren, verbinding maken, gelijkwaardigheid en samenwerken zijn voor mij de basis om cliënten te ondersteunen en te begeleiden naar een grote mate van zorgonafhankelijkheid.

Wat doe ik?
Ik lever diensten aan cliënten en professionals om hun eigen kracht te vergroten.
Gelijkwaardigheid tussen cliënten en professionals is daarbij een voorwaarde. Spanningsveld tussen empathie, affectie en rationeel advies van de professional zal daarbij een voorwaarde zijn.
Diensten die ik aanbied zijn:

  • Bemiddeling bij complexe (v)echtscheidingsproblematiek;
  • Ambulante begeleiding en ondersteuning inzake jeugdigen met complexe problematiek van 15 jaar en ouder. Hierbij moet men denken aan grote problemen op het gebied van o.a. gedrag, middelen/verslaving en (rand)criminaliteit en een combinatie van genoemde problematiek;
  • Ambulant begeleiden en ondersteunen van cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en forse agressieregulatie- problemen;
  • verbinden en netwerken vanuit inhoudelijke kennis en ervaring;
  • coachen van professionals met als uitgangspunt gelijkwaardigheid en samenwerken.
  • Advies en consultatie op inhoudsniveau bij complexe casussen inzake jeugdzorg en WMO en samen verkregen informatie analyseren en bespreken;
  • Visie op gebied van jeugdzorg delen met beleidsmedewerkers en consulenten om buiten de kaders te mogen denken en daar waar mogelijk omzetten naar praktijk;
  • Consultatie en advies om sport als middel binnen de jeugdzorg en de WMO in te zetten;
  • Ontwikkelen van trajecten voor doelgroep 15+ met grote achterstand op de arbeidsmarkt en complexe problematiek.

Unique Selling Point: pro- actief no- nonsens vraaggericht werken

Tom Steenbeeke
Tom Steenbeeke
Telefoon: 06 226 923 24
Mail: tom@puursteenbeeke.com
http://puursteenbeeke.com

Dauwnetel 14 7577AD, Oldenzaal