Over De Doortrapper

Missie
De Doortrapper coacht en begeleidt mensen met een vorm van autisme of ADHD. Individuele gesprekken en fysieke activiteiten vormen onderdeel van een uitgebalanceerd hulpverleningstraject gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt.

Visie
Soms hebben mensen hulp nodig bij het formuleren van doelen, het stellen van prioriteiten en het nemen van belangrijke beslissingen. De Doortrapper ziet hulpverlening als een geïntegreerd geheel. Wij geloven in de talenten en intrinsieke kwaliteiten van individuen en stimuleren de bewustwording en verdere ontwikkeling hiervan.

Strategie
Mensen met een vorm van autisme of ADHD zijn zich, vaak meer dan hun leeftijdsgenoten, bewust van prikkels waaraan zij in het dagelijks leven worden blootgesteld. Door een relatief laag lichaamsbewustzijn en minder goed ontwikkelde verbale vaardigheden kan het voor hen lastig zijn om hun emoties te kanaliseren en te delen met anderen. Een fysieke manier van communiceren vormt daarom een adequaat uitgangspunt om andere vormen van communicatie te ontwikkelen.

De Doortrapper maakt bewust gebruik van de fiets als schakel tussen cliënt en hulpverlener. De fysieke activiteiten leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van fundamentele motorische vaardigheden en vereenvoudigen de communicatie tussen hulpverlener en cliënt. De hieruit voortvloeiende individuele gesprekken stimuleren innerlijke bewustwording en het vermogen gevoelens en gedachten beter onder woorden te brengen. Door de verkregen zelfkennis en geleverde fysieke prestaties wordt het zelfbewustzijn van de cliënt vergroot.

Dit toegenomen zelfbewustzijn vormt de basis voor het bereiken van persoonlijke doelstellingen zoals het verbeteren van sociale vaardigheden, het vergroten van het zelfvertrouwen en het versterken van het zelfstandig functioneren. De Doortrapper onderscheidt zich door cliënten net even dat beetje extra aandacht te geven dat nodig is om iemand te laten geloven in zijn unieke persoonlijkheid en intrinsieke kwaliteiten. Hiermee stimuleren wij op een laagdrempelige maar tegelijkertijd uitdagende manier participatie en zelfredzaamheid in de samenleving.

Robbert Noordhoek
Robbert Noordhoek
Telefoon: 0648463608
Mail: info@dedoortrapper.nl
www.dedoortrapper.nl

Waldeckstraat 3A, 7513BR Enschede