Over Uw Welzijnplus

Uw Welzijnplus is een coaching bureau welke gespecialiseerd is in het coachen en begeleiden van mensen met autisme en ADHD. Sinds 2011 werk ik als jobcoach / coach / begeleider. Op gebied van mens, werk, inkomen en bij uitval en arbeidsongeschiktheid denk ik graag mee en zoeken we samen een vorm van coaching welke bij jou past. Als jobcoach/begeleider/coach heb ik vooral veel ervaring met mensen met autisme en ADHD. Daarnaast ook in het coachen en begeleiden van mensen met een psychische beperking.

Een coachtraject bestaat uit o.a. drie stappen:
1. zichtbaar maken
2. bespreekbaar maken
3. (gedrag) veranderen

Coachen richt zich op het vergroten van de zelfverantwoordelijkheid en zelfregie voor de eigen competentieontwikkeling van jou. Waarbij zelfregie staat voor het actief handelen en zelfstandig denken vanuit jezelf en bij je werk: vanuit de doelen van de organisatie. En daarmee stimuleert coaching persoonlijk ondernemerschap.

Uw Welzijnplus biedt hulp in o.a.:

  1. Levensbrede / individuele begeleiding
  2. Re-integratie en jobcoaching
  3. Diversiteit coaching
  4. Gezinsproblemen/leerproblemen/sociale ondersteuning

Ik kom uit een Turks gezin. Coaching in de Turkse taal, maatwerk, behoort tot mijn mogelijkheden. Hierin heb ik de nodige kennis en ervaring. Hoe het gaat binnen de cultuur en waar men tegenaan loopt. Hoe de hiërarchie is verdeeld en vooral in welke mate je communiceert, hoe je taboes doorbreekt. Dat maakt het ook toegankelijk om binnen de Turkse maatschappij mensen met Autisme, ADHD en ADD te coachen, en dit te laten accepteren. Tot nu toe is er veel vooruitgang geboekt en zijn er goede resultaten behaald!

Nesrin Sakarya
Nesrin Sakarya
Tel: 0657931268
Mail: n.sakarya@welzijnplus.nl
www.welzijnplus.nl

Borne