Over Bronzewijker, psychosociale hulpverlening

Wie ben ik:
Ik ben een professionele, flexibele en toegankelijke maatschappelijk werker die goed in staat is om in complexe situatie ’s vanuit betrokkenheid en vertrouwen te werken zonder de resultaatgerichtheid uit het oog te verliezen. Veel ervaring in het werken met verlies van gezondheid, slechter gaan zien en of horen en de impact daarvan op veel leefgebieden. De keten van oogzorg, de specifieke wet en regelgeving en het leren leven met de gevolgen van slechtziendheid zijn door mijn 21 jaar ervaring in het werken met deze doelgroep aan mij vertrouwd.
In een verpleeghuis (revalidatie, somatiek, screeningsafdeling psychogeriatrie) heb ik met ouderen gewerkt. Ervaring met gedragsproblematiek heb ik opgedaan in een fasehuis voor jongeren met een psychiatrisch beeld en/of sociaal emotionele problematiek.

Wat doe ik:
– Ik bied als ambulant werker maatwerkvoorzieningen voor de WMO en Jeugdwet. Samen met cliënt(systeem) eigen mogelijkheden en regie vergroten zodat maximale sociale en praktische zelfredzaamheid behaald wordt.
Trajecten in de Samen14 Gemeenten kunnen in ZIN (zorg in natura) maar ook met een PGB (persoonsgebonden budget) geboden worden. Met een PGB of particulier tarief kan ook buiten de Samen14 Gemeenten een traject worden afgesproken.

– Ik bied voor mensen die niet vanzelfsprekend kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer maandelijks een dagvoorziening aan (ondersteuning zelfstandig leven groep). De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met een visuele beperking. Soms is er naast het niet of slecht kunnen zien een bijkomende beperking zoals slechthorendheid of NAH.
Contactmogelijkheden worden geboden in een veilige en vertrouwde omgeving met deskundige begeleiding. Door het vergroten van specifieke kennis over hulpmiddelen, wet en regelgeving en daarbij steun en begrip voor het leven met een visuele beperking wordt gewerkt aan behoud en vergroten van de sociale en praktische zelfredzaamheid.
Deelname kan in 2016 met een indicatie vanuit de gemeente WMO/Jeugdwet in een PGB (persoonsgebonden budget) geboden worden of met een particulier tarief.

Waar:
– Als ambulant werker werk ik vooral in de thuissituatie van de cliënt.
– De dagvoorziening is elke eerste maandag van de maand in Hengelo (Brasemstraat 2) in een wijkcentrum met specifieke aanpassingen voor slechtziende en blinde mensen. Tijdstip 10.00 -15:30 uur. Ringleiding is aanwezig.

Anne Bronzewijker
Anne Bronzewijker
Telefoon: 06 83173540
Mail: bronzewijker@kpnmail.nl
www.annebronzewijker.nl

Haverkamp 16 7242 AW Lochem