Loading...
Psychosociale hulpverlening
Mirjam van Houwelingen
Mirjam van HouwelingenBeeldend therapeut/begeleider
Ik bied laagdrempelige begeleiding aan mensen met psychische problematiek met behulp van beeldende materialen en technieken. Hierbij ga ik uit van de persoonlijke mogelijkheden van iemand.
Cora Röben
Cora Röbenambulant begeleider en hsp ervaringsdeskundige
Zorgstalmonica is onstaan door het inzicht dat pony’s/paarden van toegevoegde waarde kunnen zijn in het zorgcircuit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de spiegelende werking van het dier.
Margé Buitinga-Ploegman
Margé Buitinga-Ploegmanambulant begeleider
BuitingaBegeleiding is gespecialiseerd in begeleiding bij de gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het leren begrijpen en omgaan met de gevolgen en het leven zoals het is na het letsel.
Daphne Voorhuis
Daphne Voorhuisambulant begeleidster GGZ / Toegepast Psycholoog
zie www.voorhuis-smd.nl
voor professionele en laagdrempelige ondersteuning en begeleiding op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, verbeteren kwaliteit van leven
– als het niet vanzelf gaat –
Manon Preuter
Manon PreuterAmbulant begeleider, psychosociaal therapeut, reintegratieconsulent
PSW Twente biedt laagdrempelige begeleidingstrajecten, waarbij de cliënt (en de directe leefomgeving) en zijn/ haar hulpvraag centraal staat. Gelijkwaardigheid, afstemming, openheid, eerlijkheid en wederzijds respect staan hoog in het vaandel binnen de visie van de begeleider.
Farah Marenkos
Farah MarenkosGezinscoaching en woonbegeleiding
‘Samen op Weg’ is een praktijk voor gezinscoaching en woonbegeleiding bij psychosociale problemen. Ik bied professionele hulpverlening op verschillende leefgebieden zoals: financiële zaken, daginvulling, opvoedingsondersteuning, en de weg wijzen in de samenleving.
Ans Pieters
Ans PietersBeeldend creatief therapeut/begeleider
Het doel van beeldende begeleiding is om een proces op gang te brengen dat een cliënt in staat stelt om tot de nodige verandering te komen en/of verbetering van de klachten te realiseren.
Robbert Noordhoek
Robbert NoordhoekErvaringsdeskundig en gecertificeerd autismevriendelijk coach en begeleider
De Doortrapper coacht en begeleidt mensen uit Twente die een vorm van autisme of ADHD hebben
Nesrin Sakarya
Nesrin Sakarya(job) coach / autismecoach
Uw Welzijnplus is een coaching bureau welke gespecialiseerd is in het coachen en begeleiden van mensen met autisme en ADHD.
Erna Seiger
Erna Seigercreatief therapeut/ coach/ trainer
Mijn aanbod is laagdrempelig voor de kwetsbare groep van jong tot oud. Ik bied ze psychosociale ondersteuning in hun werk/school en in hun sociale leven. Het kan ook ingezet worden ter preventie van behandeling.
Lidy Damhuis
Lidy DamhuisSociaal psychiatrisch verpleegkundige/ Ouderenadviseur
Gespecialiseerde psychiatrische hulpverlening aan ouderen met complexe problematiek
Jeroen Moorman
Jeroen MoormanWeerbaarheidstrainer en Gedragscoach
Met een enthousiaste, betrokken en persoonlijke aanpak leer ik jongeren door middel van zelfreflectie te kijken naar hun eigen krachten en persoonlijke drijfveren om vanuit daar te handelen.
Anne Bronzewijker
Anne BronzewijkerMaatschappelijk werker
Gedreven, toegankelijke en daadkrachtige maatschappelijk werker. Ervaring in het werken met gedragsproblematiek, sociaal emotionele problemen, psychogeriatrie en in het werken met ernstig slechtziende en blinde mensen soms gecombineerd met slechthorendheid of NAH.
Linda Kienhuis
Linda KienhuisMuziektherapeut / begeleider
Muzizo staat voor muziek en zorg en biedt ambulante begeleiding aan kinderen en jongeren die vastlopen in het dagelijks leven door bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis, gedragsproblemen en/of problemen in het sociale systeem.
Gijs Horvers
Gijs HorversAutisme(ervarings)deskundige
Gijs begeleidt mensen met autisme vanaf 18 jaar met een normale tot hoge intelligentie die hun eigen verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen.
Tom Steenbeeke
Tom SteenbeekeMaatschappelijk werker/ ambulant werker / bemiddelaar
Vanuit mijn bedrijf PUURSteenbeeke werk ik sinds 2015 samen met gemeenten en zorgorganisaties. Het gaat hierbij om zorgorganisaties die diensten leveren binnen het werkveld van de Jeugdwet en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning of te wel de WMO.