Bekijk ook onze andere categorieën

Woonbegeleiding | zelfstandigheid
Onderwijs | werk | dagbesteding
Opvoeding | gezinsbegeleiding
Lizet Kool
Lizet Koolambulant begeleider
Individuele begeleiding aan mensen met een –lichamelijke- beperking, psychische problemen, opvoedproblemen, verslavingsproblemen, schulden etc. vanuit het standpunt dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan blijven functioneren.
Lees meer
Manon Preuter
Manon PreuterAmbulant begeleider, psychosociaal therapeut, reintegratieconsulent
PSW Twente biedt laagdrempelige begeleidingstrajecten, waarbij de cliënt (en de directe leefomgeving) en zijn/ haar hulpvraag centraal staat. Gelijkwaardigheid, afstemming, openheid, eerlijkheid en wederzijds respect staan hoog in het vaandel binnen de visie van de begeleider.
Lees meer
Alice Dunsbergen
Alice DunsbergenBeeldend Therapeut
Bij beeldende therapie gaat het niet om mooie dingen maken, maar dat jij bezig bent. Door te werken met je handen, ervaar je wie je bent en werk je aan je persoonlijke doelen
Lees meer
Nesrin Sakarya
Nesrin Sakarya(job) coach / autismecoach
Uw Welzijnplus is een coaching bureau welke gespecialiseerd is in het coachen en begeleiden van mensen met autisme en ADHD.
Lees meer
Daphne Voorhuis
Daphne Voorhuisambulant begeleidster GGZ / Toegepast Psycholoog
zie www.voorhuis-smd.nl
voor professionele en laagdrempelige ondersteuning en begeleiding op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, verbeteren kwaliteit van leven
– als het niet vanzelf gaat –
Lees meer
Linda Kienhuis
Linda KienhuisMuziektherapeut / begeleider
Muzizo staat voor muziek en zorg en biedt ambulante begeleiding aan kinderen en jongeren die vastlopen in het dagelijks leven door bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis, gedragsproblemen en/of problemen in het sociale systeem.
Lees meer
Jeroen Moorman
Jeroen MoormanWeerbaarheidstrainer en Gedragscoach
Met een enthousiaste, betrokken en persoonlijke aanpak leer ik jongeren door middel van zelfreflectie te kijken naar hun eigen krachten en persoonlijke drijfveren om vanuit daar te handelen.
Lees meer
Tom Steenbeeke
Tom SteenbeekeMaatschappelijk werker/ ambulant werker / bemiddelaar
Vanuit mijn bedrijf PUURSteenbeeke werk ik sinds 2015 samen met gemeenten en zorgorganisaties. Het gaat hierbij om zorgorganisaties die diensten leveren binnen het werkveld van de Jeugdwet en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning of te wel de WMO.
Lees meer
Robbert Noordhoek
Robbert NoordhoekErvaringsdeskundig en gecertificeerd autismevriendelijk coach en begeleider
De Doortrapper coacht en begeleidt mensen uit Twente die een vorm van autisme of ADHD hebben
Lees meer
Lidy Damhuis
Lidy DamhuisSociaal psychiatrisch verpleegkundige/ Ouderenadviseur
Gespecialiseerde psychiatrische hulpverlening aan ouderen met complexe problematiek
Lees meer
Elvi Hond&coaching
Elvi Hond&coaching Dog Assisted Coach
Een psychosociale (getrainde) hond is altijd eerlijk, spiegelt je gedrag, is een maatje die nooit (ver)oordeelt. Samen met je (Dog Assisted) coach, ervaar jij je krachten/belemmeringen en pakt deze samen aan!
Lees meer
Michiko Bos
Michiko BosMuziektherapeut
Vanuit mijn ambulante praktijk bied ik begeleiding aan kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblematiek. Muziektherapie stimuleert de sociaal emotionele- en cognitieve ontwikkeling. Muziek geeft troost én plezier!
Lees meer
Anne Bronzewijker
Anne BronzewijkerMaatschappelijk werker
Gedreven, toegankelijke en daadkrachtige maatschappelijk werker. Ervaring in het werken met gedragsproblematiek, sociaal emotionele problemen, psychogeriatrie en in het werken met ernstig slechtziende en blinde mensen soms gecombineerd met slechthorendheid of NAH.
Lees meer