Kijk hieronder voor onze zorgverleners per categorie

Woonbegeleiding | zelfstandigheid
Onderwijs | werk | dagbesteding
Opvoeding | gezinsbegeleiding
Psychosociale hulpverlening

Contact

Aanvraag

Met de onderstaande knop komt u in een beveiligde omgeving van waaruit u privacygevoelige informatie met ons kunt delen.

Start veilig bericht

Zorgondernemers Twente: zorg voor mens en organisatie

Coöperatie Zorgondernemers Twente is een samenwerkingsverband, waaraan diverse zelfstandige zorgverleners verbonden zijn als lid. Deze diversiteit betekent dat praktisch alle doelgroepen binnen de Jeugdwet en WMO bediend kunnen worden op het gebied van individuele begeleiding en ondersteuning.

Elke aangesloten zorgverlener heeft een gedegen opleiding in de zorg, ruime ervaring en een verklaring omtrent gedrag. Er kan adequaat ingespeeld worden op de cliënt, door bij elke hulpvraag de juiste zorgverlener te matchen.

Het voordeel van het werken met zelfstandige ondernemers is dat er effectiever gewerkt wordt dan vaak het geval is bij (grote) organisaties. Er zijn korte lijnen, geen overbodige overheadkosten, geen wachtlijsten, geen tijdverspilling aan randzaken, etc. Bij elke zorgvraag kan de meest geschikte zorgverlener gezocht worden, waarna direct gestart kan worden met de begeleiding. Een zorgvrager heeft dus alleen te maken met zijn/haar vaste zorgverlener(s).

Waar nodig werken de zorgverleners intensief samen om adequaat in te kunnen spelen om de cliënt de juiste begeleiding te leveren. Wij profiteren van elkaars kennis en ervaring en stemmen de hulpvraag op elkaar af. Uiteraard altijd in het belang van de cliënt en de opdrachtgever.

Zorgondernemers Twente stelt zich breed op ten aanzien van opdrachtgevers. Overal zijn mensen te vinden die op de één of andere manier aangewezen zijn op begeleiding of ondersteuning. Zorgondernemers Twente is hierbij de aangewezen partij. Onze professionals zijn goed opgeleid en beschikken over ruime en relevante werkervaring. Alle professionals hebben hart voor mensen en voor organisaties. Wij zullen er altijd naar streven om alle belanghebbenden zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Missie & visie

Missie

Het bieden van professionele, resultaatgerichte en flexibele trajecten, voor mensen die begeleiding of ondersteuning nodig hebben ter verbetering van zelfredzaamheid op alle levensgebieden.

Visie

Het beste uit mensen halen door aan te sluiten bij wat mensen wel kunnen en hen dusdanig begeleiden en ondersteunen, zodat zij zoveel mogelijk zelfredzaam worden op alle levensgebieden.

Onze professionals hebben zich o.a. gespecialiseerd op het gebied van

  • Psychiatrische problematiek
  • Psychosociale problematiek
  • Verstandelijke beperking
  • Niet aangeboren hersenletsel
  • Verslavingsproblematiek
  • Blinden of slechtzienden