Over waardevol

Wanneer er in de thuissituatie omstandigheden zijn die stress veroorzaken is het veelal ook lastig om geconcentreerd te zijn op het vinden of houden van werk. Soms is het nodig om eerst zorg te dragen voor het welzijn alvorens werk in beeld kan komen.

Privé – Door met de client de persoonlijke omstandigheden in het dagelijkse leven te onderzoeken en structuur aan te brengen waar nodig, ontstaat er rust en lekt er geen energie weg. Voorop staat dat de client, waar mogelijk, leert handelen vanuit de eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Werk – Gelijktijdig aan dit proces is belangrijk dat client een dag vullende betekenis heeft middels werk, werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk. Ritme, regelmaat en structuur zijn belangrijke ingrediënten om de stap naar werk te maken en draagt bij aan het welzijn van de persoon.

Begeleiding op het snijvlak van Werk en Inkomen en WMO

Tom Zomer
Tom Zomer
Telefoon: 06-27892825
Mail: tom.zomer@waardevol.eu
www.waardevol.eu