Loading...
Verwijzers

Coöperatie Zorgondernemers Twente heeft raamovereenkomsten voor individuele begeleiding en ondersteuning vanuit de Jeugdwet en WMO. Er zijn raamovereenkomsten voor alle Twentse gemeenten (Samen14) en voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

De aangesloten zorgverleners bij Coöperatie Zorgondernemers Twente kunnen op deze manier ingezet worden voor maatwerkvoorzieningen vanuit Zorg In Natura. Vanwege het uitgebreid aantal zorgverleners is Coöperatie Zorgondernemers Twente in staat om aan te sluiten bij alle doelgroepen en op alle leefgebieden.

Coöperatie Zorgondernemers Twente kan ondersteunen bij het vinden van een professionele, zelfstandige zorgverlener.
U kunt uw vraag/casus mailen naar: aanvraag@zorgondernemers-twente.nl. U krijgt dan binnen afzienbare tijd een overzicht van de zorgverleners die vanuit hun specifieke kennis en ervaring kunnen aansluiten bij de hulpvraag. Vervolgens kunt u hieruit een keuze maken en in gesprek gaan.

Coöperatie Zorgondernemers Twente heeft een werkwijze ontwikkeld om de kans op een goede match tussen cliënt en zorgverlener zo groot mogelijk te maken. Bekijk hier de verkorte procedure.

Ook kunt u samen met de cliënt rechtstreeks een zorgverlener kiezen. Kijk bij onze zorgverleners en neem contact op met een of meerdere zorgverleners.