Kijk hieronder voor onze zorgverleners per categorie

Woonbegeleiding | zelfstandigheid
Opvoeding | gezinsbegeleiding
Onderwijs | werk | dagbesteding
Psychosociale hulpverlening

Voor cliënten

Wanneer je op zoek bent naar een professionele hulpverlener voor individuele begeleiding en ondersteuning kunnen wij ons voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Er zijn zoveel hulpverleningsinstanties dat je wellicht niet meer weet waar je moet beginnen met zoeken. Sinds 2015 wordt de zorg geregeld vanuit de gemeente. Wanneer je contact opneemt met de consulent, regisseur of wijkcoach van jouw gemeente, word je uitgenodigd voor een gesprek. Hierin kun je aangeven dat je begeleiding wenst door een zorgverlener van Coöperatie Zorgondernemers Twente.

Coöperatie Zorgondernemers Twente heeft een grote diversiteit aan zorgverleners, waardoor er praktisch altijd wel een zorgverlener is die aan jouw vraag kan voldoen. Ons uitgangspunt is dat je zelf (mede) bepaalt wat je nodig hebt en van wie je de zorg wilt ontvangen. Zorg is maatwerk en dat is ook ons uitgangspunt.

Wij werken met zelfstandig ondernemers, waardoor je van een vaste zorgverlener begeleiding ontvangt. Het grote voordeel hiervan is dat je niet met veel verschillende zorgverleners samen hoeft te werken en de zorg sneller en effectiever verloopt.

Kijk bij onze zorgverleners voor een overzicht van alle aangesloten zorgverleners, zodat je eenvoudig een inschatting kunt maken van wie goed bij jou zou passen.

Onze zorgverleners bieden indien nodig ook ondersteuning bij het aanvragen van zorg bij de gemeente of het wijkteam.